Floyd, Trump, płonące USA i historyczne piętno Neptuna.


Dzień dobry

Przed przystąpieniem do czytania tego tekstu zachęcam do analizy artykułu, który zamieściłem w –> TARACE. Zająłem się tam: [1] analizą dramatycznych lat 2025/2026, [2] teorią o większym prawdopodobieństwie wojen na końcówkach – początkach znaków, [3] teorią Saturna – Neptuna i – w ostatnim akapicie – [4] odniesieniem do kosmogramu Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiony poniżej tekst jest poszerzonym kalendarium wydarzeń w USA (dużo dat historycznych!). Następuje silne odniesienie do przeszłości jak i teraźniejszości, w tym zamieszek związanych z tragiczną śmiercią George’a Floyd’a. Oprócz tego pojawiają się wątki związane z prezydenturą Donalda Trumpa (wybory w USA) i Andrzeja Dudy (wybory w Polsce). Zapraszam.

*


Neptun i USA.


Już jakiś czas temu planeta Neptun była przeze mnie rozpatrywana jako główny kandydat do opisywania najważniejszych zjawisk politycznych, które próbowały wrzucać do jednego zbioru takie postulaty polityczne jak “równość, zatarcie granic, solidarność, walka z klasami”, itd. Astrologowie, naśladujący rozwiązania poprzedników i podążający bezwiednie śladami swoich autorytetów, a nie starający się badać samodzielnie i na własną rękę zjawiska Neptuna w dziejowości, nie zauważają jego roli w burzeniu starego obrazu świata, a tworzeniu nowego. Po prostu “w podręcznikach napisano”, że Uran robi rewolucje, jako planeta Wodnika – i koniec i kropka. A Neptun? Cóż, przygląda się temu bezwiednie, pijany swoimi falami i syrenimi śpiewami.

Nie, nie ignoruj Neptuna! Neptun jest poważnym graczem politycznym, czego doświadczyliśmy w latach 1917, 1953, 1989 i czego bardzo poważnie doświadczymy w latach 2025 – 2026, gdy będzie on tworzył koniunkcję z Saturnem. Neptuna w koniunkcji ze światłami miał Lech Wałęsa, Neptuna na zenicie horoskopu miał Jan Paweł II. Gdy Neptun wszedł do Wodnika, Adam Mickiewicz ukończył kultowego “Pana Tadeusza”. Neptuna na Medium Coeli miał Abraham Lincoln, ten sam gość z bokobrodami, który rozpoczął wojnę secesyjną gdzie głównym tematem było wyzwolenie czarnoskórych. Frederik de Klerk, który zaangażował się w politykę przeciwko apartheidowi w RPA, również miał Neptuna na MC.
Dowodami na przełomowe role Neptuna w historii mógłbym sypać jak z kapelusza. Po prostu, studiuję ten temat, nie patrząc na święte manuskrypty z przeszłości. Więcej – widzę więcej zmian w ruchach Neptuna, niż podczas tranzytów Urana. O!

Wątków neptunowych widocznych horoskopach jest mnóstwo, bardzo dużo o jego wpływie na losy Polski pisałem -> TUTAJ albo -> TUTAJ. A jak się ma Neptun w stosunku do horoskopu USA? Mocno, bardzo mocno!


W horoskopie deklaracji niepodległości USA (04 lipca 1776 r., godz 17:11, Waszyngton, ASC 12 Strzelca) Neptun nie zajmuje roli szczególnej. Możemy orzec, że wspomaga on religijno – mistyczną podwalinę tego kraju, ale bardziej na gruncie ideologicznym (Neptun w IX), niż na gruncie zakorzeniającym (typu nieszczęsna martyrologiczna Polska, która ma Neptuna przy IC). Ponadto kwadratura do Marsa może wskazać chwiejność jeśli chodzi o prowadzenie polityki zbrojeń, opartej na pewnych iluzjach lub złudzeniach. Przykładem takich niedomówień, dość dobrze udokumentowanych, jest np. druga wojna w Iraku czy też schizofreniczna Doktryna Monroe’a (wiązana z polityką izolacjonizmu). Gdy tego typu dwuznaczność połączymy z histerycznymi reakcjami po WTC (słynna kreacja tzw. Osi Zła przez prezydenta G.W.Busha jr.), chimerycznym wejściem w tryby drugiej wojny światowej po Pearl Harbour lub obsesyjnym wciskaniem flagi USA do co drugiego filmu, wówczas możemy zdać sobie sprawę, jak działa Mars w domu siódmym w kwadraturze do Neptuna, wzmocnionym mitem Raka, gdzie pełną pulę zgarnia egzaltowany Jowisz, Pan i Władca tego horoskopu i jednocześnie ascendentu. W ramach opracowania związanego z kosmogramem USA przygotowałem w pakiecie parę niespodzianek.

Deklaracja Niepodległości, 4 lipca 1776 r. 17:10, Philadephia

*


Niespodzianka pierwsza: wiecie Państwo, kiedy rozpoczęła się wojna secesyjna?

Zapoczątkowało ją ostrzelanie Fortu Sumter w zatoce Charleston w Karolinie Południowej przez konfederatów 12 kwietnia 1861. Miało to miejsce i czas dokładnie dzień przed zmianą Neptuna i przejściem ze znaku Ryb do znaku Barana! Wow, sensacja ezoteryczna, rewelacja, ingres Neptuna = wielkie wydarzenie. Na scenę powinny teraz wkroczyć wielkie czerwone neony i jeszcze większe czerwone czcionki, prawie tak samo duże, jak w polskich tabloidach z Babą Vangą przepowiadającą co roku koniec świata. Wielkich fanfar nie zobaczymy również z tytułu analogii związanej z ingresem Neptuna w znak Ryb, który miał miejsce dwukrotnie, przy czym drugi moment nastąpił 17 lutego 1848 roku. Rewolucja lutowa, silnie kojarzona z Wiosną Ludów (przynudzano o niej w szkołach, być może nieliczni pamiętają…) miała miejsce pięć dni później.

*


Niespodzianka druga: tranzyty Neptuna mają poważny wpływ na losy USA.
Poniżej długa lista przykładów:

18 czerwca 1812 r.: wypowiedzenie wojny Wielkiej Brytanii (drugiej tym razem wojny, od czasów poprzedniej wojny o niepodległość). Tranzytujący Neptun ustawia się tuż przy ascendencie, zaś Jowisz przechodzi przez Słońce (władca ASC ingeruje w sprawy obcych, a Słońce jako władca IX domu, domu ekspansji i rozmachu, zdaje się z tej sytuacji korzystać).


2 grudnia 1823 r.: przedstawienie doktryny prezydenta Monroe. To ścisła opozycja tranzytującego Neptuna do Jowisza horoskopu USA (zauważalne przejście Plutona dołem horoskopu, kolejna niespodzianka – znajdującego się dosłownie na począteczku znaku Barana).


25 kwietnia 1846 r.: datowany na ten czas początek wojny z Meksykiem. Rozpoczyna się podczas tranzytu Saturna – Neptuna przez Księżyc założycielski USA.


12 kwietnia 1861 r.: Wspomniany wcześniej rok 1861 i wojna secesyjna mają miejsce, gdy Neptun przechodzi przez IC horoskopu Stanów Zjednoczonych.


21 kwietnia 1898 – 12 sierpnia 1898: wojna amerykańsko – hiszpańska. Wówczas ma miejsce uściślanie tranzytującego Neptuna przez descendent, Marsa na ostatnim stopniu Bliźniąt i Jowisza na drugim stopniu Raka (patrz: teoria o wyższym prawdopodobieństwie wojny podczas zmiany znaków).


6 kwietnia 1917 r.: włączenie się Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny światowej (wypowiedzenie wojny Niemcom). To jeden z nielicznych braków uczestniczenia Neptuna, bardzo mocno za to akcentuje rolę Saturna (zero stopni, przejście przez Merkurego, władcę DSC) lub Plutona (jeden stopień, przejście przez Wenus).


16 stycznia 1919 r.: bardziej jako ciekawostka. Czy wiecie, że prohibicja ma ciekawe sygnifikatory na niebie? Tranzytujący Pluton znalazł się na amerykańskim Jowiszu, zaś Saturn tworzył w dniu ratyfikowania ustawy, ścisłą opozycję do Księżyca. Ograniczenie zostało zniesione w dniu (5 grudnia 1933 r.), gdy Słońce co roku przechodzi przez ASC USA, a smaczkami były tranzytujący kwadraturami (ścisłymi, a jakże) Neptun do osi ASC – DSC i mocne wpływy Urana i Plutona do Merkurego. Cóż, w jednym kraju Uran – Pluton oznacza wywrócenie w stronę dyktatury (III Rzesza), w drugim zaś usuwa wcześniejsze przykręcanie śruby.


24 października 1929 r.: tzw. czarny czwartek, tąpnięcie na giełdzie, które zapoczątkowało falę Wielkiego Kryzysu. Przez wiele miesięcy wiosennych Neptun ściśle aspektował Księżyc opozycją. Wiele źródeł wskazuje, że kryzys miał już miejsce wcześniej, przed czarnym czwartkiem.


7 grudnia 1941 r.: atak Japonii na Pearl Harbour, kluczowy dla dalszych losów wojny. Neptun blisko MC horoskopu USA, co ciekawe, na 29 stopniu i 42 drugiej minucie (ponownie patrz: teoria o wyższym prawdopodobieństwie wybuchu wojny podczas zmiany znaków). Stany Zjednoczone zrywają ostatecznie z polityką częściowego izolacjonizmu i wchodzą do gry.


28 listopada 1943 r. – konferencja przywódców w Teheranie, kluczowa dla dalszego porządku świata po zakończeniu II wojny światowej. Neptun blisko MC, ale jednocześnie w ścisłej kwadraturze do Wenus.


17 maja 1954 r. – kluczowa decyzja Sądu Najwyższego, wskazująca, że segregacja rasowa jest niezgodna z konstytucją. Neptun w zerowej kwadraturze z Merkurym USA.


2 lipca 1964 r. – ustawa o prawach obywatelskich (tzw. Civil Rights Act of 1964), która zakazywała dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć lub pochodzenie narodowe. Neptun w dwustopniowym trygonie do Słońca USA. Zwraca jednak uwagę, że ustawodawstwo zostało zaproponowane przez J.F Kennedy’ego w czerwcu 1963 r., gdy Neptun tworzył zerowy trygon do Słońca (czytaj: znów Neptun jako główny rozgrywający, jeśli chodzi o zrównanie praw, solidarność).


17 czerwca 1972 r. – początek wypływania afery Watergate. Uran przechodzący przez Saturna USA “sypie” dotychczasowy porządek. Pluton na ostatnim stopniu Panny, blisko MC. Akcentów neptunicznych nie ma, chyba że uwzględnimy zerowy kwinkunks do natalnej Wenus.


jesień 1980 r. – kampania prezydencka, Ronald Reagan prezydentem USA. Neptun w opozycji do Marsa Stanów Zjednoczonych. Nowy prezydent otwiera wojny na wielu frontach: z socjalistami, poprzez pomoc proamerykańskim reżimom, poprzez wspieranie partyzantki w Afganistanie (tej samej, z którą będą toczone walki dwadzieścia lat później), poprzez twarde stanowisko wobec ZSRR (określenie go mianem imperium zła). Finałem tych starań jest rewolucja uwieńczona koniunkcjami Saturn – Neptun, Saturn – Uran i Neptun – Uran w latach 1988 – 1992. W tych latach ma miejsce m.in. opozycja Neptuna i Urana do Słońca USA.


11 września 2001 r. – World Trade Center. Saturn przy DSC, Pluton na ASC. Ciekawostka, znów kwinkunks Neptuna (jak podczas Watergate), tym razem do Jowisza (nie Wenus).


4 listopada 2008 r. – wybór Baraka Obamy na prezydenta USA. Zerowy trygon Neptuna do Marsa i zerowa opozycja Jowisza do Słońca. Wymowne.


8 listopada 2016 r. – wybór Donalda Trumpa, kwadratura Neptuna i Saturna działająca na osie ASC/DSC horoskopu USA.


początki lipca 2025 r. – pierwsza koniunkcja (pół stopnia) pomiędzy Saturnem i Neptunem w znaku Barana. Przejście przez Imum Coeli horoskopu USA. Towarzyszy temu kwadratura do Wenus i kończenie 12 letniego cyklu Jowisz – Jowisz. Ingres Saturna do Barana ma miejsce 25 maja 2025 r. Wejście Urana do Bliźniąt 7 lipca 2025 r.


październik i listopad 2025 r. – powrót Neptuna do Ryb i powrót Urana do Byka (po wcześniejszym wejściu do Bliźniat). Wielkie zmiany w dziejach świata. Wojny, zmiany statusów, umów międzynarodowych, systemów politycznych, wiszą na włosku. Przypadek Covid19 przypominają ćwiczenia na poligonie i przygotowanie do czasów, które będą się działy od lata 2025 r., a może i nieco wcześniej.


20 lutego 2026 r. – prawomocna, uściślona koniunkcja Saturna i Neptuna przez IC horoskopu Stanów Zjednoczonych. Rok 1846 i koniunkcja Saturn – Neptun miała związek z wojną z Meksykiem. Inne aspekty wyrażały się bardzo silnie w losach świata np w latach 1917, 1953, 1989.


*


Niespodzianka trzecia: zabójstwo (nieświadomy współudział w śmierci) George’a Floyda.


W wydarzeniu tym uczestniczy bardzo silnie eksponowany… nie mylicie się – Neptun! Horoskop na moment interwencji powinien być ustawiony na mniej więcej 20:08, na moment śmierci na 20:20. Reperkusje tego wydarzenia w USA okazały się być potężne. A jak się prezentuje pozycja Neptuna względem kosmogramu założycielskiego USA? Cóż, brakuje mu jednego stopnia do uściślenia kwadratury wobec Marsa Deklaracji Niepodległości. “Przypadek”? Nie sądzę.

śmierć G. Floyda, 25 maja 2020 r., 20:20, Mineapolis


Konia z rzędem astrologowi, który przewidział tak wielkie zamieszki w Ameryce. Można robić różne “przepisy” i różne domniemania, w których “coś strasznego” zdarzy się np. między latami 2000 a 2002 (bo Pluton przechodził przez ASC), ale już nieszczególnie w latach 1893-1896 (Pluton tranzytujący DSC Stanów Zjednoczonych).

Rok 2020 nie prezentuje się tak spektakularnie jak nadchodzące lata 2025 – 2026, czy arcysekwencja wielu ważnych tranzytów w latach 1984 – 1994 (kolejno: Uran przez ASC, Neptun w opozycji do Wenus, Uran opozycja Mars, Neptun opozycja Jowisz, Uran w koniunkcji z Saturnem opozycja Wenus, koniunkcja Saturn-Neptun w opozycji do Słońca, Uran opozycja Jowisz, Neptun kwadratura Saturn, koniunkcja Uran-Neptun opozycja Słońce, koniunkcja Uran-Neptun kwadratura Saturn, półkrzyż Saturn-Pluton oddziaływujący na Księżyc). Powiedzieć, że będą rewolucje, zmiany, wojny, bunty, to tak jakby nic nie powiedzieć.

W przypadku uduszenia George’a Floyda synchronizują się zjawiska pandemii, horoskopu Donalda Trumpa z Marsem ASC, który był o krok od wypuszczenia na ulice oddziałów elitarnej gwardii narodowej i Neptuna, dokładnie “tego samego” Neptuna, który uwielbia się zaznaczać w sytuacjach związanych z nierównościami czy rasizmem w USA (vide horoskopy: Abrahama Lincolna, Johna Browna, wojny secesyjnej, roku 1954 czy też roku 1964, lub “zagraniczne” np. Frederik de Klerk, Ludwik XIV pod koniec życia, zniesienie niewolnictwa we Francji w 1315 roku).

Gdyby spojrzeć na słynny 25 maja 2020 r., układy na niebie wskazywały wielotygodniowe napięcie, zważywszy na koniunkcję Jowisza (m.in. porządek prawny) z Plutonem (represja, emocje). Kwadratura Neptuna z asystą Wenus utrafiają niemalże dokładnie w Marsa Stanów Zjednoczonych. Pech sprawił, że Neptun, który tak dziwnie zaznacza się przy eskalacji tego typu manifestacji, jest w stanie wywrócić karierą Trumpa. Szanse na to są wysokie, rzekłbym bardzo wysokie i nie sugeruję się tutaj wyłącznie sondażami wyborczymi, które służą często za niewidzialną podkładkę astrologom. Upadek Nixona miał początek podczas silnej kwadratury Neptuna do jego Wenus ur. Natomiast wybory prezydenckie jesienią 1992 roku miały miejsce, gdy Neptun tworzył kwadratury do pary Księżyc – Wenus George’a HW. Bush’a. W czasie elekcji Trumpa Neptun tworzył harmonijny aspekt. Harmonijny aspekt Neptuna pomógł w drugiej elekcji Baraka Obamy, zaś nie przeszkodził w pierwszym wyborze na prezydenta (bo go nie było). Ścisłe aspekty Neptuna nie przeszkadzały G. W. Bushowi juniorowi podczas wyborów. Natomiast Bill Clinton znajdował się w największych opałach (zagrożenie impeachmentem pomiędzy listopadem 1998 a lutym 1999) podczas uściślania się niekorzystnego aspektu Neptuna do Słońca. Podobnie jak w przypadku innych kandydatów, nie zauważyłem szczególnie nieharmonijnych aspektów Neptuna podczas gorączki wyborczej, zarówno podczas jesieni 1992 jak i 1996.

Czy George Floyd będzie symbolicznym katem prezydentury Donalda Trumpa? Dość dużo rzetelnych, a nie życzeniowych przesłanek wskazuje na to. Byłby to pierwszy przypadek od wyborów w 1992 roku, kiedy urzędujący prezydent nie zapewnił sobie reelekcji i nie będzie rządził drugiej kadencji.

*

Prolog do wyborów prezydenckich.


Gdy parę miesięcy temu, a nawet wcześniej, sporo osób emocjonowało się pojedynkiem Małgorzaty Kidawy – Błońskiej z Andrzejem Dudą, napisałem w swoim przydługim, ostatnim akapicie tekstu -> Kryzys 2020, wybory i armageddony , (datowanym na 28 lutego 2020 r.) takie słowa:

gdyby zastosować te same metody, co w przypadku prognozowania wyborów, wygranych przez PiS jesienią 2019 (…), wówczas… tak, to kandydatka opozycji (o ile nikt inny jej nie wyprzedzi) ma większe szanse na wygraną
[…] Chyba, że… wybory zostaną przesunięte, co w kontekście ostatnich histerii geopolitycznych połączonych z zamordyzmem pierwszego kwartału 2020 i kryzysami wewnętrznymi w PO i PiS może stać się nieoczekiwanie jedną z opcji.

Wybory zostały przesunięte (coś nieprawdopodobnego z perspektywy 28 lutego!), a dywagacje dotyczące poprzedniego rozdania politycznego były, jak się okazuje, stratą czasu. Gdyby jednak zastosować podobny filtr jak w wypadku tamtego tekstu, który bazuje na metodach prognostycznych podanych -> TUTAJ, wówczas faworyt po pierwszej turze (zdaje się, że będzie nim nadal Andrzej Duda, tak jak dla większości był nim kiedyś Bronisław Komorowski) nie powinien mieć problemu ze zwycięstwem. Zatem – wstępnie – wygranym w drugiej turze urzędujący prezydent. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem. Efekt Tymińskiego czy strącenie Komorowskiego nie jest możliwe tym razem.

Zapewne wiele osób będzie kręciło nosami, ponieważ w dobrym tonie jest popieranie innych kandydatów. Kiedyś pół – żartem, pół – serio poleciłem ciągłe śledzenie bukmacherów i ich kursów. Firmy hazardowe mają to do siebie, że są … najlepszym papierkiem lakmusowym sceny politycznej. Ich celem nie jest promowanie czy negowanie jakiegokolwiek kandydata. Ich celem jest więcej zarobić niż stracić. Zresztą proszę spojrzeć na mój tekst z czerwca 2019 r. Nie pomylili się, dobrze przewidując wyniki do PE i większość wyborów prezydenckich w miastach.

Wyborcza tuż przed wyborami -> pisała: “Analizując kursy wszystkich zakładów bukmacherskich, wniosek może być tylko jeden – Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, jest zdecydowanym faworytem. Większość bukmacherów proponuje kurs 1.35. (…)
drugie miejsce w wyborach samorządowych w Warszawie zająłby Patryk Jaki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Za jego zwycięstwo bukmacherzy płacą sporo – kursy wahają się od 2.60 (Totolotek i Fortuna) do 3.00 (Forbet)”
.

Bez względu więc na to, co czarują różni politycy i astrologowie chcący przypodobać się wyborcom (klientom), warto podpierać swoje analizy obiektywnym okiem bukmachera, którego celem jest zarobić, a nie stracić. Poniżej kursy na 19 czerwca 2020 r. [źródło:
https://legalnibukmacherzy.pl/wybory-prezydenckie-2020-kursy/ ]. W tym wypadku typy bukmacherów i moje metody mają jeden wspólny wykładnik. Niespodzianki nie ma.

Żeby było uczciwiej, dodam, że zakłady efortuna.pl dają nieco większe szanse na wygraną Joe Bidena nad Donaldem Trumpem (kursy: 1.74 do 2.05). Tym bardziej żałuję, że obietnicę wysadzenia z urzędu Trumpa napisałem dopiero teraz. Z drugiej strony ten sam typ prognozy dotyczył Hillary Clinton (miała lepsze notowania niż teraz Joe Biden) tydzień przed wyborami, lecz – co się okazało – przegrała ona prezydenturę.

KandydatNajwyższy kursBukmacher
A. Duda1.52STS
R. Trzaskowski2.25Fortuna/STS/LVBET/Betclic
S. Hołownia25.0STS/Betclic
W. Kosiniak-Kamysz40.0STS/Betclic
K. Bosak40.0forBET
R. Biedroń175.0forBET

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —


Napisano: 19/06/2020

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

Spis większości artykułów do tej pory napisanych i zamieszczonych: TUTAJ

Zbiór artykułów do portalu TARAKA: TUTAJ

Wydarzenia związane z pełnią i nowiem Księżyca: TUTAJ

Baza Horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego: TUTAJ

> ASTROLOG SZCZECIN < Wykorzystuję program astrologiczny Urania, autorstwa Bogdana Krusińskiego

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Comments

comments

Comments are closed.

Zobacz inne wpisy