ASTROLOGIA KSIĘŻYCA

DSCN7836

Zestawiam tutaj nowie i pełnie Księżyca od września 2017 do marca 2018. Zwracam uwagę, że podczas nowiu i pełni powinniśmy starać się NIE PLANOWAĆ POWAŻNYCH RZECZY I SPRAW. Dlaczego? Wiąże się to z … osłabieniem pozycji Księżyca, pisali o tym m.in. w kwietniu 2011 Piotr Piotrowski w kontekście elekcji małżeństwa, jak i dwa lata później Izabela Podlaska, powołując się na Nicolasa Culpepera.

Warto do uwagi dorzucić, że unikamy również:

 • zaćmień (!)
 • złego aspektu pomiędzy światłami (czytaj: kwadratury, równoznacznej z przejściem do następnej kwadry), aczkolwiek położenie Księżyca w Raku względem Słońca w Baranie uważałbym za problematyczne (bo to miejsca bardzo dobre dla świateł)
 • Via Combusta, czyli obligatoryjnie odcinka pomiędzy 15 stopniem Wagi, a 15 stopniem Skorpiona (tutaj bywają różne definicje, część astrologów proponowała wcześniejsze/późniejsze zaznaczenie tego odcinka, albo wcześniejsze/późniejsze jego zakończenie)
 • złych stosunków Księżyca do malefików (Marsa i Saturna)
 • Księżyca malejącego, chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • koniunkcji Księżyca z Węzłami horoskopowymi, przy czym aspekt z Węzłem Południowym (zstępującym) ma naturę mniej korzystną
 • Księżyca w znakach wygnania i upadku (Koziorożec, Skorpion), chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • próżnego kursu Księżyca (nie dotyczy Byka, Raka, czasem żywiołu wodnego), chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • Księżyca w znaku, który związany jest z operacją chirurgiczną (załóżmy, że nie robimy operacji laserowej wzroku, kiedy Księżyc jest w Baranie)
 • Księżyca w znaku bezpłodnym (Bliźnięta, Lew, Panna; niespecjalnie Baran i Koziorożec), jeśli dotyczy on horoskopu małżeństwa, które chce mieć dzieci
 • naturalnie koniunkcji Księżyca z gwiazdami traktowanymi jako złoczynne/ryzykowne, chyba że wyjątkowo reszta horoskopu wskaże inaczej, w tej grupie znaleźlibyśmy miejsca dla takich gwiazd jak: Difda (ok. 3 Barana), Algenib (9 Barana), Baten Kaitos (22 Barana), Sheratan (4 Byka), Algol (26 Byka), Alcyone i Plejady (przełom Byka i Bliźniąt), Hiady (4-5 Bliźniąt), Betelgeuse/Menkalinan (29-30 Bliźniąt), Canopus (15 Raka), Procjon (26 Raka), Praesaepe (7 Lwa), Alphard (27 Lwa), Alioth (9 Panny), Zosma (11 Panny), Denebola (21 Panny), Alkaid (27 Panny), Vindemiatrix (10 Wagi), Algorab (13 Wagi), Khambalia (7 Skorpiona), Unukalhai (22 Skorpiona), prawdopodobnie Antares (10 Strzelca), większość odcinka pomiędzy 24 a 29 stopniem Strzelca (Lesath, Shaula, Aculeus, Acumen i w szczególności Sinistra), Facies (8 Koziorożca), Terebellum (26 Koziorożca), Markab (23 Ryb), Scheat (ostatni stopień Ryb).

*

Istnieją życzeniowe i pobożne myśli, że afirmacje, albo obietnice składane, lub zamawiane na powyższych układach dadzą odpowiednie korzyści, rezultaty, mannę z nieba. Niestety, bardzo często pełnia czy nów związana z powyższymi gwiazdami, albo układami może nie przynosić odpowiedniego rezultatu. Gdyby tak było, większość takich próśb wiązałaby się z odnoszeniem korzyści. Tym niemniej, można próbować konstruować dobroczynne układy dla Księżyca. Czego możemy zatem sobie dla naszego Księżyca podczas różnych celebracji, elekcji, czy próśb życzyć? Poniżej zalecenia:

 • aplikacyjny stosunek do benefików (Wenus, Jowisza), względnie do planety, która nas interesuje w kontekście danego tematu, czy przedmiotu (np Księżyc/Merkury gdy chcemy handlować, Księżyc/Wenus gdy chcemy zajmować się sztuką, Księżyc/Neptun gdy chcemy rozwijać się medialnie, przy czym słowo to może mieć dwuznaczne zastosowanie)
 • dobry aspekt Księżyca i Słońca (trygon, sekstyl)
 • dobry znak Księżyca (Byk, Rak), Księżyc przebywający w domicylu lub wywyższeniu Wenus czy Jowisza (pozostały Ryby, ew. Waga i Strzelec)
 • Księżyc rosnący
 • Księżyc w znaku opozycyjnym do narządu operowanego (np dla głowy Księżyc w Wadze, dla serca Księżyc w Wodniku, itd)
 • Księżyc w znaku płodnym (Rak, Skorpion dopuszczająco, Ryby, względnie Byk), jeśli dotyczy on małżeństwa, które chce mieć dzieci
 • Księżyc w dobrym aspekcie do Saturna dobrze wpływa na siew, wspierany dobrymi aspektami ze znaków ziemskich (Byka, Panny, Koziorożca) również jest wskazany (za: Introductorium Astronomie Michała Falkenera; możliwość zapoznania się i kupna TUTAJ); dobre aspekty z Merkurym wskazane są do handlu i spraw rachunkowych, z Wenus dla przyjemności i zabaw, ze Słońcem do załatwiania spraw z wpływowymi osobami, z Jowiszem do spraw związanych z twórczością i sprawami prawnymi (Falkener, tamże)
 • koniunkcje Księżyca z gwiazdami uznawanymi za dobroczynne, albo przynajmniej spełniające pewne funkcje przy starcie (dynamika, moc, splendor, itd), które można wykorzystać: Alpheratz (ok 14 Barana), Aldebaran (10 Bliźniąt), Rigel (17 Bliźniąt), Capella (22 Bliźniąt), Syriusz (14 Raka – uwaga, blisko też gwiazda Canopus), Pollux (23 Raka), Regulus (początek Panny), Spika (23 Wagi), Acrux i Alphecca (12 Skorpiona), Bungula (29 Skorpiona), Wega (15 Koziorożca), Albireo (1 Wodnika), Sadalsuud (23 Wodnika), Fomalhaut (4 Ryb), Archenar (15 Ryb)
 • część dobroczynnych wskazówek można odnaleźć w książce Michała Falkenera  Introductorium Astronomiewydanej nakładem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, przekład i opracowanie: Sylwia Konarska – Zimnicka, opracowanie i redakcja: Piotr Piotrowski; moją szczególną uwagę zwrócił fragment reguł astrologii elekcyjnej dotyczącej siewu, sadzenia drzew i uprawy ogrodu (s. 147); warte uwagi są wybory działań oparte na astrologii lunarnej, znajdujące się na s. 148 – 151

*

ASTROLOGIA KSIĘŻYCOWA:

Przed przeczytaniem poniższych prognoz polecam również zapoznanie się z -> TYM TEKSTEM.

 

 

15 maja 2018 r. – nów w 24/25 stopniu Byka. Bliskość zaćmieniowej gwiazdy Algol. Najważniejszym aspektem dnia jest kwadratura opuszczającego znak Koziorożca Marsa wobec Urana. Działa to trochę na zasadzie: “jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”. To nie jest czas na robienie czegoś na ostatnią chwilę, bo mogą być tego marne efekty. Jednak z drugiej strony powstrzymaniu energii może towarzyszyć oświecenie do dalszego działania. Tego jednak nie warto zaczynać w tym dniu, trzeba wszystko spokojnie przeczekać i przemyśleć. Już za późno. CZAS OŚWIECENIA I POŚPIESZNEGO ŁAPANIA CZASU.

 

29 maja 2018 r. – pełnia na 8 stopniu Strzelca. Można by rzec, że pełnia królewska, bo przebiega na linii dynamicznych i bardzo silnych Aldebarana i Antaresa, które należą do najważniejszych gwiazd na nieboskłonie. Pełni towarzyszą pozytywne aspekty do Marsa. Ponadto trygon aplikacyjny Wenus do Jowisza. DOBRY CZAS.

 

13 czerwca 2018 r. – nów na 23 stopniu Bliźniąt, niedaleko miecza Oriona (mgławica i gwiazda Ensis). Ponadto kwadratura Wenus do Urana. Nie odcinajmy relacji tego dnia, ponieważ mogą nam towarzyszyć mgliste rozeznania. Wkrótce Wenus opuści znak Raka i przesunie się do Lwa. Wbrew pozorom, Wenus ma wyższą godność w Raku (żywioł dzienny), niż w Lwie (peregrinum). RELACJE – STÓJ I POMYŚL.

 

28 czerwca 2018 r. – pełnia na 6 stopniu Koziorożca. Uczestniczy w niej bezpośrednio Saturn. Smutek za którym podąża głębia przemyśleń. Dojrzałość, której towarzyszy niemoc. Bilansowanie tego, co może się udać i tego, co może się nie udać. Odwoływanie się do konstruktywnych rozwiązań. CZAS, KTÓRY JEST WŁADCĄ.

 

13 lipca 2018 r. – nów na 20 stopniu Raka. ZAĆMIENIE. Opozycyjny do Plutona. Znajdujący się na gwieździe stałej Castor, jedno z głów gwiazdozbioru Bliźniąt. Pytanie o śmiertelność i wytrzymałość psychiki. Głęboka inicjacja emocjonalna. Ważne rzeczy, które leżą na sercu, na żołądku i wątrobie do załatwienia. Wszelkie projekty i pomysły związane z magią, czy afirmacjami powinny służyć wniknięciu w podświadomość i tajemnice. CZAS WNIKNIĘCIA I NIEPOKOJU.

 

27 lipca 2018 r.pełnia na 5 stopniu Wodnika. ZAĆMIENIEKsiężyc w koniunkcji z Marsem. Uran w półkrzyżu do tego aspektu. Sporo rewolucyjności, innowacyjności, czemu towarzyszy energia rozproszenia, oświecenia i ogólnego bałaganu. Dobre na potyczki intelektualne, twórcze drążenia lub pozbywanie się agresji. CZAS SZYBKO PRZEMIJAJĄCY.

 

11 sierpnia 2018 r. – pełnia w 18 stopniu Lwa. ZAĆMIENIE. Kwadratura do Jowisza. Dużo hałasu o nic. Ścisła kwadratura Merkurego do Jowisza. Zbyteczne kłótnie. Wielkie słowa. Fantazyjne projekty. Niepotrzebne zapowiedzi czynów lub akcji, które mogą nie dojść do skutku. CZAS AFEKTÓW BEZ EFEKTÓW.

 

26 sierpnia 2018 r. – pełnia w 3 stopniu Ryb. Bliskość gwiazdy Fomalhaut. Piękne trygony do Saturna i Urana. Wielki Trygon w znakach żywiołu ziemi – coś stosunkowo rzadkiego. Chociaż astrologia elekcyjna odradza elekcje na pełni Księżyca, można ten dzień wykorzystać konstruktywnie do wielu ważnych rzeczy z pogranicza Urana (innowacyjność, pomysłowość, pomysły “z góry”, zmiana) i Saturna (porządek, bezpieczeństwo, trzymanie się wytyczonej drogi, zasady). CZAS REALIZACJI I ODSIEWANIA ZIAREN.

 

9 września 2018 r. – nów w 17 stopniu Panny. Opozycja do Neptuna, sekstyl z Jowiszem. Wenus wchodzi do Skorpiona, Mars odchodzi od Koziorożca do Wodnika. Ważny astrologicznie dzień. Działanie konstruktywne lub pozbawione duszy schodzi na poziom emocjonalności lub porozumienia. Towarzyszy temu silne napięcie, które może popłynąć w negatywną, lub pozytywną stronę. CZAS ZMIANY PRIORYTETÓW.

 

25 września 2018 r. – pełnia w 1 stopniu Barana. Blisko saturniczna gwiazda Difda, znajdująca się w ogonie konstelacji Wieloryba. Także kwadratura tejże pełni do Saturna. Czas wyrzeczeń, oczekiwania, pozbawienia złudzeń, lub cierpienia. Jednakże pogodzenie się jest szansą na odnalezienie nowego sensu życia, tak jak Jonasz we wnętrzu wieloryba żył z nadzieją, że w końcu zostanie wypuszczony. CZAS NADZIEI W BEZNADZIEI.

 

9 października 2018 r. – nów w 15 stopniu Wagi. Koniunkcja Ceres. Najważniejszy aspekt na niebie: Wenus Rx do kwadratury z Marsem. Pora wycofać się z uścisków emocjonalnych i spojrzeć na relacje z perspektywy opiekuńczości, załatwiania potrzeb własnych, bilansu i dojrzałości. CZAS RELACJI.

 

24 października 2018 r. – pełnia w 1 stopniu Byka. Lędźwie Andromedy, gwiazd Mirach. Uczestnicząca w żywej koniunkcji z Uranem, a ponadto na niebie sekstyl Wenus – Saturn. Wiele rzeczy o których nie śniło się filozofom dzieje się na Ziemi. Szaleństwo propozycji finansowo – uczuciowych, możliwe olśnienia, gwałtowne pomysły finansowe, ale także ewentualność szaleństwa lub krachu. Dla każdego coś miłego, życie jak rynek i karuzela potrzeb. CZAS WIROWANIA.

 

– — –

Napisano: w dniu 20/08/2017, zmodyfikowano 10/05/2018

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

> ASTROLOG SZCZECIN < Wykorzystano program astrologiczny Urania, autorstwa Bogdana Krusińskiego

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

Wykorzystany obrazek z darmowej bazy Pixabay: https://pixabay.com/pl/kahl-ksi%C4%99%C5%BCyc-ludzi-grupy-68145

– — –

4 thoughts on “ASTROLOGIA KSIĘŻYCA”

 1. chciałabym się odnieść do :
  “01 września 2016 – nów w Pannie (9 stopień – wpływy Alioth) w kwadraturze do Saturna i kwadraturze do Neptuna, czas wyjątkowo niekorzystny, dodatkowo zjawisku towarzyszy ZAĆMIENIE!”
  Mam w 9 stopniu Panny wenus dodatkowo w koniunkcji do słońca.
  Nie zauważyłam niczego strasznego, to zaćmienie nie wpłyneło na mnie. Chodź teraz po przeczytaniu tego posta zastanawiam się co może się złego wydarzyć. Czy zaćmienie zawsze zawsze niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwa ?

  1. Ten czas już minął. Zaćmienia lubią wskazywać na pewne inicjatywy, które są niezauważalne, a ich efekty wychodzą po latach. Przykładowo: Jerzy Janowicz miał zaćmienie na swoim Słońcu (albo Księżycu?) urodzeniowym. Nagle się objawił, zaczął dużo wygrywać, stał się królem świata, by po roku… zgasnąć. Być może jest to sygnał, że w sferze Wenus (warto spojrzeć, co ona robi, czym rządzi, za co odpowiada), wydarzyły się sprawy, które do dziś jeszcze nie zostały zauważone?

  1. Dziękuję. Jestem skromnym śmiertelnikiem, a za zauważony błąd w tekście jestem wdzięczny. Przy okazji poprawię, pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *