Mirosław Czylek
Ostatnie wpisy

Planety w astrologii – praktyczny elementarz (poradnik).

(Niniejszy opis jest własnego autorstwa i nie pochodzi z żadnej książki. Oczywiście opiera się na wielu mistrzach i nauczycielach astrologii, którzy tworzyli tradycję, pisali, lub publikowali ważne treści. Ma służyć łatwemu wprowadzeniu, lub uporządkować wiedzę tym, którzy nie mają właściwej książki pod ręką, albo dać pewne pojęcie początkujących

ZNACZENIE PLANET I BŁĘDY POZNAWCZE


Trzy błędy, które w ramach nauki astrologii i poznawania planet nie należy popełniać:

1) Planeta w horoskopie nie działa w hermetycznym środowisku, w oderwaniu od układu z innymi planetami. Wchodzi w kilka interakcji, z których jednym ze sposobów jest aspekt (koniunkcja, opozycja, trygon, kwadratura, sekstyl i inne mniejsze). Drugim ze sposobów jest recepcja (przykład: Mars znajdując się w znaku Raka wchodzi w pewną relację z Księżycem, ponieważ jest w miejscu jego władania, gdyby był w znaku Koziorożca, też wchodziłby w relację z Księżycem, ale przebywałby w miejscu jego wygnania). Trzecim naturalnym stosunkiem jednej planety do drugiej planety jest przebywanie w znaku jako takim, oprócz znaku własnego. Zatem Słońce w znaku Barana wchodzi w stosunek z Marsem, Słońce w znaku Byka wchodzi w pewien stosunek z Wenus i tak dalej.

2) Planety w horoskopie nigdy nie działają w sposób identyczny. Grubym nadużyciem jest mówienie o tym, że Mars w Raku Zosi działa tak samo jak Mars w Raku Jasia. Błąd! Może zachodzić różnicowanie na paru poziomach:

a) inaczej działa Mars w horoskopach męskich, inaczej w żeńskich

b) inaczej działa Mars za dnia, a inaczej w nocy

c) inaczej działa Mars w domach (siła do działania, obszar działania planety)

d) mogą to być inne aspekty Marsa do innych planet

e) dyspozytor (czyli władca znaku, tutaj Raka -> Księżyc) może znajdować się w całkowicie innym miejscu, wpływając na kondycję Marsa

Oczywiście różnic może zachodzić dużo więcej, ale ZA ŻADNE SKARBY DZIAŁANIE PLANETY W ZNAKU OSOBY X NIE JEST RÓWNORZĘDNE DLA DZIAŁANIA PLANETY W ZNAKU OSOBY Y. Pewnym hakiem argumentacyjnym może być sprytny wybieg dotyczący bliźniąt horoskopowych (urodzeni tego samego roku, miesiąca, dnia, o tej samej godzinie), ale ten problem metodologiczny nie dotyczy zakresu tylko planet, ale całej astrologii. Wysuwając ten argument zajmujemy się zatem tylko i wyłącznie astrologią.

3) Planety astrologiczne nie determinują konkretnych wydarzeń. Robią to całe układy horoskopowe w połączeniu z odpowiednimi technikami prognostycznymi. Ale i to niekoniecznie musi natychmiastowo zadziałać.

WŁADANIA PLANETIdziemy dalej przez kanon astrologiczny.

Z siedmiorga danych do dyspozycji tradycyjnych planet zauważamy, że pięć włada dwoma znakami, a światła (Słońce i Księżyc) włada po jednym. Z tego tytułu bardzo łatwo jest nauczyć się władców poszczególnych znaków:


 • znak piąty (Lew) to domicyl Słońca – opozycyjny względem niego znak jedenasty (Wodnik) to domicyl Saturna
 • znak czwarty (Rak) to domicyl Księżyca – opozycyjny względem niego znak dziesiąty (Koziorożec) to znowu domicyl Saturna
 • obok świateł najbliżej rezyduje Merkury, zatem jemu przydzielamy znak trzeci (Bliźnięta) i szósty (Panna) – naprzeciwko znajdują się znaki Jowisza, który przecież jest planetą najbliższą Saturnowi, są to w kolejności dziewiąty (Strzelec) i dwunasty (Ryby)
 • pozostała Wenus, która jest bliższa Merkuremu niż Mars, oznaczona jest więc znakiem drugim (Byk) i siódmym (Waga) – Marsowi przyporządkowujemy opozycyjny znak ósmy (Skorpion) i pierwszy (Baran)


Logika jest zatem porażająco prosta:

Znak pierwszy (Mars) opozycyjny do znaku siódmego (Wenus)

Znak drugi (Wenus) opozycyjny do znaku ósmego (Mars)

Znak trzeci (Merkury) opozycyjny do dziewiątego (Jowisz)

Znak czwarty (Księżyc) opozycyjny do dziesiątego (Saturn)

Znak piąty (Słońce) opozycyjny do jedenastego (Saturn)

Znak szósty (Merkury) opozycyjny do dwunastego (Jowisz)

*


To nie koniec logicznego myślenia:

Znaki kardynalne i znaki stałe zawierają parę Mars – Wenus (Baran kardynalny i Waga kardynalna; Byk stały i Skorpion stały). Oprócz nich otrzymują do kompletu dwa znaki Saturna (Koziorożec kardynalny i Wodnik stały) i dwa znaki świateł (Rak kardynalny i Lew stały).

Znaki zmienne są tylko i wyłącznie pod władaniem Merkurego (Bliźnięta i Panna), albo Jowisza (Strzelec i Ryby).

Czy nie jest żelazną konsekwencją wykorzystanie energii planet, które kojarzą się ze zdobywaniem wiedzy konkretno – operacyjnej i krótkimi podróżami (Merkury), albo zdobywaniem wiedzy abstrakcyjnej i długimi podróżami (Jowisz). Ano, jest!


WYWYŻSZENIA PLANET


Tradycja wskazuje oprócz domicylu – władania, pojęcie wywyższenia, który doskonale przedstawił Ptomeleusz w swoim dziele Tetrabiblos, przetłumaczonym na język polski (o książce więcej opisu znajdziesz tutaj). Nie będziemy wnikali w szczegóły, ale jego dzieło stało się fundamentem astrologii tradycyjnej. Przypomnijmy tylko zasady:

Słońce jest wywyższone w znaku Barana.

Księżyc jest wywyższony w znaku Byka.

Merkury jest wywyższony w znaku Panny (otóż to, we własnym znaku).

Wenus jest wywyższona w znaku Ryb.

Mars jest wywyższony w znaku Koziorożca.

Jowisz jest wywyższony w znaku Raka.

Saturn jest wywyższony w znaku Wagi.

Wywyższenia te są również bardzo ciekawe z perspektywy chociażby potocznego rozumienia znaków. Czyli:

 • Słońce jest egzaltowane, gdy nadchodzi astronomiczna wiosna i zwiększa się ilość ciepła. Dzień robi się dłuższy, to zwycięstwo światła nad ciemnością.
 • Księżyc jest egzaltowany, gdy wraz z wiosną ożywiają się rośliny i kwitną kwiaty. Wtedy można siać, bez większych obaw, że będzie miał miejsce mróz.
 • Merkury jest egzaltowany w momencie bilansowania zbiorów (których intensywny wzrost miał miejsce podczas królowania znaków świateł: Raka i Lwa).
 • Wenus (wilgoć!) jest egzaltowana w momencie, gdy zima ustępuje i pojawiają się opady.
 • Mars (ogień!) jest egzaltowany, gdy na dworze nadchodzą silne mrozy i suche powietrze.
 • Jowisz jest egzaltowany, gdy wzrost ciepła osiąga szczyt, a rozwój roślin jest najszybszy (znak Raka, początek lata).
 • Saturn jest egzaltowany, gdy nadchodzi astronomiczna jesień i zmniejsza się ilość ciepła. Noc robi się dłuższa, to zwycięstwo ciemności nad światłem (symboliczny wymiar ma Boże Narodzenie, gdy odchodzi najkrótszy dzień w roku).

Tego rodzaju postulaty mają zatem nie tylko czysto symboliczny wymiar, ale są umotywowane przesłankami związanymi z obserwacją zjawisk przyrody. Jest to ujęcie geograficzne w symbolice północnej półkuli.

*

TROISTOŚCI PLANET, TERMY I DEKANATY.


Z tym jest lekki kłopot. Przyjęło się w środowisku niektórych astrologów, że troistości = żywioł. NIE! Nie jest tak, że Mars należy do troistości ognia (Barana – Lwa – Strzelca) z tytułu tego, że jest gorący i suchy, jak te znaki. Wygląda to zgoła inaczej.  Sytuacja została doskonale opisana w książce Piotra Piotrowskiego lub Johna Frawleya. W skrócie generalnie chodzi o to, że tradycja astrologiczna (Doroteusz, Lilly, Sahl ibn Bishr) przyjęła określone planety, władające czterema poszczególnymi trójkątami:

– ognistym (Baran, Lew, Strzelec), dla których przyporządkowano Słońce (za dnia), Jowisz (w nocy)

– ziemskim (Byk, Panna, Koziorożec), dla których przyporządkowano Wenus (za dnia), Księżyc (w nocy)

– powietrznym (Bliźnięta, Waga, Wodnik), dla których przyporządkowano Saturna (za dnia), Merkurego (w nocy)

– wodnym (Rak, Skorpion, Ryby), dla których przyporządkowano Wenus (za dnia), Marsa (w nocy)

Żeby było ciekawiej, to nie koniec komplikacji. Dodano do każdego trygonu znaków jeszcze po jednej planecie. Zatem:

– dla ognia dodano Saturna

– dla ziemi dodano Marsa

– dla powietrza dodano Jowisza

– dla wody dodano Księżyc


Jak to się prezentuje? Można obejrzeć tablice astrologiczne na stronie Grzegorza Rożka. Albo tu, gdzie Sign = znak, Ruler = władca, Exalt = wywyższenie, a Triplicity to wspomniana troistość. Ponadto można w polskich / angielskich tablicach dojrzeć pojęcie term egipskich (Terms) i dekanatów (Faces). Przyjmuje się, że w tych miejscach planeta jest lekko lub troszkę wzmocniona. Tego typu małe godności bywają przydatne przy wyrokowaniu w horoskopach pytaniowych. Może bowiem okazać się, że planeta w termie oznacza gotowość do działania, dobry stan, lub sympatię – w zależności od przyjętej strategii pytania.

*

WYGNANIE I UPADEK W ASTROLOGII.


Model obliczenia stanu planety, czy znajduje się ona w upadku, albo na wygnaniu, jest stosunkowo prosty. Wystarczy tylko pomyśleć o znaku opozycyjnym wobec planety usytuowanej w znaku swojego władania (domicylu) lub wywyższenia – egzaltacji.

Jeszcze raz:

ZNAK WYWYŻSZENIA – naprzeciwko niego, opozycyjny ZNAK UPADKU

ZNAK WŁADANIA – naprzeciwko niego, opozycyjny ZNAK WYGNANIA

Znakiem wywyższenia dla Słońca jest Baran, a miejscem upadku opozycyjna Waga.

Znakiem władania dla Słońca jest Lew, a miejscem wygnania opozycyjny Wodnik.

Nie istnieją anty-wartości dla żywiołów. Zatem Wenus w swoim żywiole – Pannie, nie będzie w znaku opozycyjnych Ryb w antyżywiole. Podobnie dla term i dekanatów – nie istnieje pojęcie antytermy i antydekanatu.

*

O CO CHODZI Z TYMI GODNOŚCIAMI.


Krótko ujmując, planeta we własnym znaku zachowuje się najwłaściwiej dla samej siebie. W wywyższeniu bywa doskonała, ale lubi przeceniać własne możliwości. W żywiole (troistości) jest niezła, ale czasem może dawać to dwuznaczne sytuacje (np Saturn w znaku Lwa jest w swojej troistości, ale jednocześnie na wygnaniu). W dekanatach i termach następuje coś w rodzaju małego wzmocnienia.

Natomiast w znakach własnego upadku, lub wygnania, sprzeniewierza się własnym wartościom, marnuje swoje potencjały, idzie inną ścieżką, lub zatraca własną naturę. Jak to działa? To proste, podam przykłady w rozumieniu potocznym:

 • Słońce w Wodniku (miejsce wygnania) nie znosi autorytetów, obala królów (Słońce!) i walczy o egalitaryzm
 • Księżyc w Skorpionie (miejsce upadku) nie czuje komfortu i sytości (przynależnych Bykowi), tylko stale odczuwa niepokój psychiczny
 • Merkury w Rybach (upadek) rozmywa się, tracąc swój analityczny wymiar
 • Wenus w Baranie (wygnanie) “walczy o pokój” (używając eufemizmu made in USSR)
 • Mars w Raku (upadek) angażuje swoją agresję i działania w świat emocji (trochę to lubi, ponieważ Rak jest jednocześnie miejscem troistości wodnej, żywiołu przyjaznego)
 • Jowisz w Bliźniętach (wygnanie) mówi w sposób wielki o rzeczach i faktach, które tego nie potrzebują
 • Saturn w Baranie (upadek) powoduje zgaszenie entuzjazmu do działania


Jest zatem tak, że planeta w miejscu przyjaznym może lepiej się wyrażać, natomiast w miejscu nieprzyjaznym może wyrażać się gorzej. Z tą tylko różnicą, że (patrz akapit początkowy):

– warto spojrzeć na kondycję planety zarządzającej znakiem, w której jest planeta (może zachodzić recepcja, albo może to być silna planeta, która ratuje sytuację)

– warto spojrzeć na aspekty planety

– warto spojrzeć na położenie w domach

– warto spojrzeć na charakterystyczne punkty (punkty arabskie, gwiazdy stałe, antiscia, itd)

Najważniejsza zasada: NIE GENERALIZOWAĆ. Nigdy nie wolno oceniać planety wyłącznie przez opieranie się na jej esencjalnej godności. Warto również brać pod uwagę okresy w życiu, które mogą wzmocnić, albo osłabić status planety (firdarie, solariusze, tranzyty, dyrekcje, itd).

– — –

Napisano w dniu 22/09/2014.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

> ASTROLOG SZCZECIN <

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ