DOMY

Domy w astrologii – praktyczny elementarz (poradnik).

(Niniejszy opis jest własnego autorstwa i nie pochodzi z żadnej książki. Oczywiście opiera się na wielu mistrzach i nauczycielach astrologii, którzy tworzyli tradycję, pisali, lub publikowali ważne treści. Ma służyć łatwemu wprowadzeniu, lub uporządkować wiedzę tym, którzy nie mają właściwej książki pod ręką albo dać pewne pojęcie początkujących).

 

DOMY HOROSKOPOWE I BŁĘDY POZNAWCZE

 

Błędy, których należy się wystrzegać:

1) Targowanie się i kierowanie się sympatią, lub antypatią względem określonego systemu domifikacji (czy wybrać system Placidusa, Kocha, Porfiriusza czy np Krusińskiego). W astrologii nie chodzi o to, żeby stosować system, który cieszy się powszechnym powodzeniem, albo nie stosować systemu, który jest szykanowany. W astrologii warto stosować metodę, która zwyczajnie działa. Wiadomo jednak, że nie warto iść według własnego klucza wyboru i widzimisie, tylko spróbować zastosować się do rad bardziej doświadczonych poprzedników i nauczycieli.

2) Syndrom aptekarza – próba naginania położenia planety w określonym domu, gdy pojawia się ona na granicy obydwu, lub spełnia jakieś kryteria (np zakres określonej liczby orb – odległości od wierzchołka określonego domu. Patrz punkt pierwszy – nie chodzi o to, żeby spierać się o przynależność planety do jakiegoś obszaru. Ważne, żeby na podstawie przesłanek (własnych, lub osoby postronnej) zorientować się i ustalić, do którego obszaru planeta powinna należeć. Jeśli wiemy o kimś sporo, a wciąż zastanawiamy się nad planetą i jej położeniem w domu, mamy trzy strategie:

– uznać, że jednak zbyt mało wiemy o tej osobie

– uznać, że w kwestii domów i planet musimy jeszcze bardziej się dokształcić

– uznać, że sprawa domu względem danej planety jest drugorzędna, ponieważ została ona znaczeniowo zepchnięta, lub zdegradowana w horoskopie, względem znacznie silniejszych lub wpływowych planet (horoskop i planety w nim zawarte nie są egalitarne względem siebie)

3) Motyw spoglądania na dom horoskopowy, bez uwzględniania jego władcy (jego kondycji, statusu, siły!). Motyw oceniania planety w domu, bez uwzględniania siły esencjalnej tej planety (więcej o tym -> tutaj), motyw oceniania planety ignorujący inne planety rezydujące w tym samym domu.

 

CHARAKTERYSTYKA DOMÓW

 

Na temat znaczeń astrologicznych domów napisano już tyle artykułów i książek, że nie wypada mi się powtarzać. Cóż, spróbuję to przedstawić chociaż trochę inaczej.

 

DOM PIERWSZY – osobowość, charakter, konstytucja, „ja”. Współgra z domem PIĄTYM (kreatywność) i DZIEWIĄTYM (wiara, rozmach). Targuje się z domem SIÓDMYM (wy, oni, ty). Kłóci się z domem CZWARTYM (kim byłem) i z domem DZIESIĄTYM (kim będę).

DOM DRUGI – posiadanie, zasoby, doradcy. Współgra z domem SZÓSTYM (praca, rytm) i DZIESIĄTYM (kariera, cele publiczne). Targuje się z domem ÓSMYM (spadki, śmierć, kapitał innych). Kłóci się z domem PIĄTYM (rozrywka) i JEDENASTYM (idee).

DOM TRZECI – wiedza, rodzeństwo, sąsiedzi. Współgra z domem SIÓDMYM (inni, relacje) i JEDENASTYM (przyjaźnie, idee). Targuje się z domem DZIEWIĄTYM (przestrzeganie prawa, wizja świata). Kłóci się z domem SZÓSTYM (podporządkowanie) i domem DWUNASTYM (odcięcie, izolacja).

DOM CZWARTY – rodzina, korzenie, przeszłość. Współgra z domem ÓSMYM (tajemnice, zaufanie, śmierć) i domem DWUNASTYM (lęki, zamknięcie). Targuje się z domem DZIESIĄTYM (kariera, droga w przyszłości). Kłóci się z domem SIÓDMYM (partnerstwo, rozumienie innych) i PIERWSZYM (krystalizowanie się charakteru), z racji wpływu rodziców na te sfery.

DOM PIĄTY – seks, radość, rozrywka, kreatywność. Współgra z domem PIERWSZYM (bycie sobą, potrzeby własne) i domem DZIEWIĄTYM (egzotyka, przełamywanie granic, percepcja). Targuje się z domem JEDENASTYM (definicja potrzeb wspólnoty), kłóci się z domem DRUGIM (stan posiadania, zarobki) i domem ÓSMYM (zaufanie w relacji).

DOM SZÓSTY – typ pracy, podporządkowanie, niewolnictwo. Współgra z domem DRUGIM (posiadanie, zarobki) i domem DZIESIĄTYM (role publiczne, kariera). Targuje się z domem dwunastym (lęki, dezorganizacja), kłóci się z domem TRZECIM (poszerzanie umiejętności, ciekawość poznawcza) i domem DZIEWIĄTYM (emigracja, edukacja).

DOM SIÓDMY – inni, relacje, współpracownicy i wrogowie. Współgra z domem TRZECIM (sąsiedzi, znajomi, szkoła powszechna) i domem JEDENASTYM (przyjaźnie, protektorzy). Targuje się z domem PIERWSZYM (osobowość, typ charakteru), kłóci się z domem CZWARTYM (tradycje, prawa rodzinne lub małej społeczności) i z domem DZIESIĄTYM (konsekwencje pełnienia roli publicznej).

DOM ÓSMY – śmierć, kapitał innych, spadki. Współgra z domem CZWARTYM (rodzina, przodkowie, skarby) i domem DWUNASTYM (tajemnice, rzeczy ukryte). Targuje się z domem DRUGIM (pieniądze, gotówka), kłóci się z domem PIĄTYM (hazard, radość, dzieci) i domem JEDENASTYM (przyjaciele, idee, wspólnota).

DOM DZIEWIĄTY – edukacja, podróże, egzotyka, wiara. Współgra z domem PIERWSZYM (bycie sobą, poszerzanie osobowości) i domem PIĄTYM (radość, kreatywność, twórczość). Targuje się z domem TRZECIM (poznanie, narzędzia poznawcze, szczegóły, wiara vs nauka), kłóci się z domem SZÓSTYM (podporządkowanie, rola w pracy) i domem DWUNASTYM (izolacja, brak rozwoju).

DOM DZIESIĄTY – kariera, rola publiczna, zawód predysponowany. Współgra z domem DRUGIM (zasoby pieniężne, posiadanie) i domem SZÓSTYM (typ pracy, podporządkowanie, rytm). Targuje się z domem CZWARTYM (przeszłość, bezpieczeństwo, rodzina), kłóci się z domem PIERWSZYM (osoba, charakter) i domem SIÓDMYM (małżeństwo, relacje, konkurencja w drodze na szczyt).

DOM JEDENASTY – przyjaźnie, idee, wspólnota. Współgra z domem TRZECIM (poznawanie świata, edukacja początkowa, znajomi) i z domem SIÓDMYM (stosunek do innych, dostosowanie w relacjach). Targuje się z domem PIĄTYM (kreatywość, dzieci, przyjemności), kłóci się z domem DRUGIM (posiadanie, gotówka) i domem ÓSMYM (zaufanie, spadki).

DOM DWUNASTY – odcięcie, izolacja, niespełnienie. Współgra z domem CZWARTYM (bezpieczeństwo, budowanie tożsamości) i domem ÓSMYM (zaufanie, spadki, więzi psychiczne). Targuje się z domem SZÓSTYM (poukładanie, uporządkowanie, praca), kłóci się z domem TRZECIM (poznanie, znajomości, edukacja powszechna) i domem DZIEWIĄTYM (wyjazdy, wiara, edukacja).

*

Zapewne niektórym osobom kompletnie nie pasują tego typu zestawienia, ale zwracam uwagę, że połączenie znaczeniowo domów tworzy konstrukcje, które pomagają znacząco przyswoić sens podziału. Zasadniczo spójrzmy więc raz jeszcze na

OPOZYCJĘ (ponoszenie konsekwencji związanej z wyborem; Saturn)

 • dom I – dom VII: ja – ty, moja osoba – ich osoby
 • dom II – dom VIII: moje – twoje, majątek własny – majątek cudzy, karmienie – wyrzeczenia
 • dom III – dom IX: konkret – abstrakcja, wiedza – reguła, znani – nieznani (zagranica)
 • dom IV – dom X: rodzina – cele, ukrycie – światło, tożsamość własna – rola społeczna
 • dom V – dom XI: kreatywność – grupy, rywalizacja – przyjaciele
 • dom VI – dom XII: porządek – chaos, chłodny rytm – gorące lęki, służba – ucieczka

TRYGON (wartości wzajemnie się wzmacniające, przepływ; Jowisz)

 • dom I – V – IX: ja, moja kreatywność, moje szerokie plany; charakter, twórczość, wiara
 • dom II – VI – X: posiadanie, praca, kariera; nagroda, obowiązki, status
 • dom III – VII – XI: znajomi, relacje, przyjaciele; instrukcje, rozmowy, rady
 • dom IV – VIII – XII: rodzina, spadki, lęki; narodziny, rozkład, unicestwienie

KWADRATURY (motyw konfliktu, poniesienie ofiary; Mars)

 • dom I – IV – VII – X: kim jestem, kim miałem być, kim mam być dla innych, kim powinienem zostać
 • dom II – V – VIII – XI: co posiadam, co sprawia mi przyjemność, co inni posiadają, co innym sprawia przyjemność
 • dom III – VI – IX – XII: jak się uczę, jak się podporządkowuję, jaki wyrażam pogląd, jak się niszczę

SEKSTYLE (pragmatyzm życiowy, ułatwienie; Wenus)

 • dom I – III: jak mój charakter (I) determinują pierwsze znajomości (III)
 • dom II – IV: jak moje zasoby (II) są związane z bezpieczeństwem (IV)
 • dom III – V: jak moje umiejętności poznawcze (III) są związane z kreatywnością (V)
 • dom IV – VI: jak moi bliscy (IV) są związani z nawykami życiowymi (VI)
 • dom V – VII: jak moja radość życia (V) jest powiązana z relacjami (VII)
 • dom VI – VIII: jak moje podporządkowanie (VI) jest związane z zaufaniem (VIII)
 • dom VII – IX: jak moje relacje (VII) są związane z przestrzeganiem praw społecznych (IX)
 • dom VIII – X: jak temat wzajemnych korzyści (VIII) jest uzależniony od wskazówek z góry (X)
 • dom IX – XI: jak moja wizja świata (IX) jest związana z przyjaźniami (XI)
 • dom X – XII: jak moje cele życiowe (X) są naznaczone przez lęki im towarzyszące (XII)
 • dom XI – I: jak moje przyjaźnie (XI) są uzależnione od mojego charakteru (XII)
 • dom XII – II: jak moje lęki (XII) bazują na braku zasobów (II)

*

Rozpiski różnych wariacji i stosunków domów można mnożyć w nieskończoność. Ale podam jeszcze kilka efektownych perspektyw takiego „przestrzennego” myślenia o domach. Otóż, pomyślcie jak:

 • Można stracić majątek (II dom) poprzez hazard (V dom – kwadrat). Można też go zdobyć, ale większość hazardzistów traci, niż zyskuje.
 • Można stracić zaufanie (VIII dom) z powodu przygodnego seksu (V dom – kwadrat).
 • Można zdobyć fajną żonę (VII dom) dzięki przyjaciołom (XI dom – trygon) i znajomym (III dom – trygon).
 • Można zostać alkoholikiem (XII dom), który lubi być anonimowym (VIII dom – trygon), ale w nic już nie wierzy (IX dom – kwadrat).
 • Można stracić z powodu pieniędzy (II dom) przyjaciół (XI dom – kwadrat). Albo ich zyskać.
 • Można utracić wiarę do instytucji religijnych i społecznych (IX dom) z powodu ciężkiej pracy (VI dom – kwadrat), albo poczucia niespełnienia i izolacji (XII dom – kwadrat).
 • Można uzyskać sporą gotówkę (II dom) dzięki sprawowanej funkcji publicznej (X dom – trygon).
 • Można wyjechać na olimpiadę (IX dom), uprawiać sport (V dom – trygon), chociaż kosztowało to masę wyrzeczeń i zdrowia (VI dom – kwadrat).
 • Można zjeść za dużo (II dom) i odejść z tego świata (VIII dom).
 • Można stracić odciąć się od wypróbowanego grona przyjaciół (XI dom), z powodu kochanki (V dom – opozycja), na dodatek zazdrosnej (VIII dom – kwadratura).
 • Można też wylądować w więzieniu (XII dom), z powodu tajnych interesów (VIII dom – trygon), godzących w prawa społeczeństwa (IX dom).
 • Można w końcu zostać kierownikiem w pracy (X dom) i mieć wpływ na pracowników (VIdom), ale jednocześnie z tego tytułu narobić sobie zazdrosnych wrogów (VII dom)

Tego typu konstruktów intelektualnych można układać nieskończoność, ale najważniejszą przesłanką dla ich tworzenia powinien być motyw związany z umiejętnością (a może intucją?) związaną z rozszyfrowaniem znaczenia domów horoskopowych. Zwróćmy uwagę, że do dzisiaj niektórzy astrologowie lubują się w rozporządzaniu pewnymi definicjami, dając pewnemu znaczeniu kilka domów naraz. Chociażby seks, rozdysponowany w domach V i VIII, miłość używana wymiennie w domach V i VII, choroba będąca jednocześnie w domu VI i XII. Bywają tacy, którzy postawy moralne wynajdują w domu II – tak jakby uczciwość człowieka była definiowana poprzez zawartość jego portfela!

RADOŚCI PLANET

joys

Radości planet nie są równoznaczne z godnościami planetarnymi (wywyższeniem, władaniem, żywiołem, upadkiem czy wygnaniem). Można powiedzieć, że planety położone w tych miejscach służą raczej tym miejscom – obszarom, a nie że miejsca wzmacniają arbitralnie planetę. Zatem, pokrótce, posiłkując się nieco „Rzeczywistą Astrologią” Johna Frawleya (nie są to dosłowne cytaty i nie są to jego opinie – zostały mocno przeze mnie zmodyfikowane)

 • Merkury w domu pierwszym to intelekt, który jest w stanie zmienić czyjś charakter, albo go konstytuować.
 • Księżyc w domu trzecim to wykorzystanie czynności codziennych i przygodnych znajomości, które budują nasz obraz psychiczny (Księżyc wraz z Merkurym najbardziej odpowiada za nasz stan umysłu)
 • Wenus w domu piątym raduje się, ponieważ miłość i piękno znajdują swoje ucieleśnienie w radości i seksie
 • Mars raduje się w domu szóstym, ponieważ działanie (czasem bezrozumne) i agresja są w stanie pomóc nam w sytuacjach trudnych lub z góry uporządkowanych
 • Słońce w domu dziewiątym wyraża spełnienie w niedostępnym świecie wiary i nadziei oraz wskazuje rozwój w rejonach dalekich lub jeszcze nie poznanych
 • Jowisz w domu jedenastym podkreśla, że rozwój dobrych wypadków i wsparcie od możnych tego świata zależy od naszej gotowości do przyjmowania rzeczy godnych i wzniosłych
 • Saturn w domu dwunastym, jako atrybut czasu i ciężkości trwania, znajduje radość w miejscach zamkniętych i niedostępnych do dokonania zmiany.

 

PLANETY W DOMACH (ciekawostki własne)

 

 • Światło w domu kardynalnym (zwłaszcza I i X) daje silną manifestację swojej woli i spełnienia życiowego (Słońce), lub silną manifestację uczuć i potrzeb psychicznych (Księżyc). Często Słońcu towarzyszy charyzma i osobowość, lub sceniczność zachowań (z zarozumiałością włącznie). Księżycowi lubi towarzyszyć popularność, sympatia otoczenia, ale również histeryczność lub utrata zdrowia.
 • Planeta w domu siódmym lubi działać na zasadzie lustra. Właściciele takich horoskopów mówią o tym, jak zwracają się do nich, lub jak traktują ich ludzie, nie widząc, że prowokują dokładnie ten typ zachowań. Zatem Mars w domu siódmym może mieć częstą skłonność do przyciągania osób o impulsywnym charakterze, aby następnie dokonać oskarżenia ich o stosowanie przemocy. Tak samo Księżyc w domu siódmym może dać wielką troskę, wyrażającą się w narzekaniu na częste pojawianie się osób w życiu, potrzebujących pomocy. Skąd się Ci ludzie tak często pojawiają, pytają siódmodomowcy z wyrzutem w stosunku do całego świata. To proste – są przyciągane przez właściciela horoskopu, tak jak magnes przyciąga opiłki żelaza.
 • Jeśli poszukujesz osoby, której możesz zostać przyjacielem, a widzisz silnie obsadzony dom ósmy, nie zostaniesz nim, dopóki nie zwierzy się ona Tobie z jej problemów, związanych często z charakterystyką planety tam postawionej.
 • Gwiazdy stałe znajdujące się na wierzchołkach poszczególnych domów mają tendencję do zmiany definicji tych domów (wniosek wysnuty z racji doświadczeń towarzyszących warsztatowi Johna Frawleya). Nie uwzględnienie gwiazdy będącej w koniunkcji z Ascendentem lub Medium Coeli jest już rażącym zaniedbaniem.
 • Słońce raduje się w domu dziewiątym. Wydaje się, że dobrym miejscem dla niego jest też dom pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziewiąty i jedenasty. Dom czwarty i dziesiąty bywają kłopotliwe z powodu silnych konseksji rodzinnych, które wytyczają ścieżki zachowań, które niekoniecznie chciałoby się dźwigać (zwłaszcza dom czwarty). Dom ósmy zły nie jest, ale wyraża niepokój o etyczne i czyste postępowanie w życiu. Dom dwunasty jest trudny i wyrzuca z życia, redukując często rolę ojca. Dom siódmy często lubi definiować typ szczęścia w życiu poprzez rodzaj związku. Oznacza też częstokroć rezygnację z życia w pojedynkę, jest to w zasadzie niemożliwe.
 • Księżyc raduje się w domu trzecim. Wydaje się, że niewiele jest miejsc, w których Księżyc czułby się dobrze, ponieważ wszędzie ulega jakiejś presji i jakiemuś niepokojowi. Warto jednak zaznaczyć parę miejsc, w których Księżyc może być kłopotliwy. Przede wszystkim celują w tym dom drugi (niepokój finansowy), dom czwarty (skrytość), szósty (zmienne rytmy psychiczne), siódmy (przy DSC – wtrącająca się w związki matka), ósmy (złe wspomnienie z dzieciństwa) i dwunasty (poszukiwanie bezpieczeństwa psychicznego w dziwnych stanach umysłu). Oczywiście powyższe uwagi są znacząco redukowane pozostałymi elementami horoskopowymi – godnością, aspektowaniami i całą symfonią horoskopową. Uwaga dotyczy również Słońca.
 • Merkury bywa wszędzie pomocny, ale jest trudniejszy do całościowego ujęcia jak to było ze światłami. Bardzo często zresztą się zdarza, że jest posadowiony w tym samym domu co Słońce.
 • Wenus ogólnie wszędzie dobrze się sprawuje, w szczególności zaskakuje dość dobra recepcja w domu szóstym (z miłością do trudnych spraw), gdzie specjalizuje się przecież Mars (cóż – zanik archetypów i wzorców męskich – być może znak czasów). Z doświadczenia jednak Wenus najtrudniej odnajduje się w domu dwunastym, czasem ósmym. Dom dziesiąty to też świetne miejsce dla niej.
 • Mars jest skuteczny w domach drugim i piątym – zwłaszcza połączenia z Jowiszem lub Słońcem daje pozytywne atrybuty związane z zarobkiem (II) lub pomysłami na dużą niezależność życiową (V). W domu pierwszym zaskakująco ostro wyraża cechy znaku, w którym się znalazł. W domu siódmym działa okropnie, natomiast w domu ósmym daje fighterów emocjonalnych. Dom dwunasty to miejsce niezrozumiałych i niejasnych działań.
 • Jowisz w domu ósmym często faktycznie lubi tworzyć osoby, które poszukują dóbr materialnych związanych ze stanem cywilnym, lub angażują się w mariaże i umowy. W ogóle motyw zaufania bardzo często daje efekt w postaci większej gotówki. Jowisz w domu pierwszym nie daje tyle szczęścia jak byśmy myśleli, ale poszerza osobowość właściciela do tego stopnia, że musi on wyraźnie zamanifestować kim jest, albo kim nie jest. Jowisz w domu piątym to często miłość do dzieci. Dom drugi to także świetne miejsce. Ogólnie cała obsada domów następujących (II, V, VIII, XI) dziwnym trafem wydaje się być najkorzystniejsza dla Jowisza. W przeciwieństwie do domów kardynalnych, w których dobroczynność przekłada się często na przeinwestowanie w prezentowanie cech własnego charakteru.
 • Saturn jest planetą, która działa niczym brzytwa – z racji wolnego przemieszczania się w znakach całkiem skuteczny może być redukcjonizm opisujący Saturna w każdym z domów. Po prostu Saturn w domu pierwszym rzeczywiście osłabia zdrowie, w domu drugim daje troski materialne, w domu trzecim daje ostrożność lub zasadniczość w relacjach lub przyjmowaniu wiedzy. W tym względzie Saturn działa dokłanie jak Saturn – reguły są tutaj często precyzyjne. Ponadto jest planetą wyjątkowo oporną na wpływ innych, ale sama lubi bardzo silnie oddziaływać i determinować poczynania innych.

*

Uwaga techniczna: z powyższymi argumentami, teoriami i sugestiami nie warto się zgadzać i nie powinno się im ufać. Każdy astrolog znajduje swoją ścieżkę poznania i tworzy swoją niepowtarzalną strukturę, opartą na tysiącach opracowanych wcześniej kosmogramów. Warsztat pracy, metody, filtry własnego charakteru, motywacje i stosunek do własnej wiedzy i własnych kompetencji zmieniają się w trakcie całego życia. Możliwe jest więc, że część powyższych przedstawień i koncepcji zostanie zmieniona, ulepszona, zmodyfikowana, lub w części odrzucona. Najważniejszą cechą w tego typu rozwinięciach jest pielęgnowanie tradycji, odwaga poznawcza, konfrontowanie własnych doświadczeń z doświadczeniami innych osób, jak też nie dokonywanie generalizacji.

– — –

Napisano w dniu 22/09/2014.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

> ASTROLOG SZCZECIN <

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

5 thoughts on “DOMY”

 1. Czy można powiedzieć że dom 12 to to kim jest się, jakim jest się NAJMNIEJ ze wszystkich, a dom 1 to to kim jest się, jakim jest się NAJBARDZIEJ ze wszystkich?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *