Problematyka związków w polskim internecie – stan obecny w astrologicznej sieci