ASTROLOGIA KSIĘŻYCA


Zestawiam tutaj nowie i pełnie Księżyca od grudnia 2018 do kwietnia 2019. Zwracam uwagę, że podczas nowiu i pełni powinniśmy starać się NIE PLANOWAĆ POWAŻNYCH RZECZY I SPRAW. Dlaczego? Wiąże się to z … osłabieniem pozycji Księżyca, pisali o tym m.in. w kwietniu 2011 Piotr Piotrowski w kontekście elekcji małżeństwa, jak i dwa lata później Izabela Podlaska, powołując się na Nicolasa Culpepera.


Warto do uwagi dorzucić, że unikamy również:

 • zaćmień (!)
 • złego aspektu pomiędzy światłami (czytaj: kwadratury, równoznacznej z przejściem do następnej kwadry), aczkolwiek położenie Księżyca w Raku względem Słońca w Baranie uważałbym za problematyczne (bo to miejsca bardzo dobre dla świateł)
 • Via Combusta, czyli obligatoryjnie odcinka pomiędzy 15 stopniem Wagi, a 15 stopniem Skorpiona (tutaj bywają różne definicje, część astrologów proponowała wcześniejsze/późniejsze zaznaczenie tego odcinka, albo wcześniejsze/późniejsze jego zakończenie)
 • złych stosunków Księżyca do malefików (Marsa i Saturna)
 • Księżyca malejącego, chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • koniunkcji Księżyca z Węzłami horoskopowymi, przy czym aspekt z Węzłem Południowym (zstępującym) ma naturę mniej korzystną
 • Księżyca w znakach wygnania i upadku (Koziorożec, Skorpion), chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • próżnego kursu Księżyca (nie dotyczy Byka, Raka, czasem żywiołu wodnego), chyba że reszta okoliczności temu sprzyja
 • Księżyca w znaku, który związany jest z operacją chirurgiczną (załóżmy, że nie robimy operacji laserowej wzroku, kiedy Księżyc jest w Baranie)
 • Księżyca w znaku bezpłodnym (Bliźnięta, Lew, Panna; niespecjalnie Baran i Koziorożec), jeśli dotyczy on horoskopu małżeństwa, które chce mieć dzieci
 • naturalnie koniunkcji Księżyca z gwiazdami traktowanymi jako złoczynne/ryzykowne, chyba że wyjątkowo reszta horoskopu wskaże inaczej, w tej grupie znaleźlibyśmy miejsca dla takich gwiazd jak: Difda (ok. 3 Barana), Algenib (9 Barana), Baten Kaitos (22 Barana), Sheratan (4 Byka), Algol (26 Byka), Alcyone i Plejady (przełom Byka i Bliźniąt), Hiady (4-5 Bliźniąt), Betelgeuse/Menkalinan (29-30 Bliźniąt), Canopus (15 Raka), Procjon (26 Raka), Praesaepe (7 Lwa), Alphard (27 Lwa), Alioth (9 Panny), Zosma (11 Panny), Denebola (21 Panny), Alkaid (27 Panny), Vindemiatrix (10 Wagi), Algorab (13 Wagi), Khambalia (7 Skorpiona), Unukalhai (22 Skorpiona), prawdopodobnie Antares (10 Strzelca), większość odcinka pomiędzy 24 a 29 stopniem Strzelca (Lesath, Shaula, Aculeus, Acumen i w szczególności Sinistra), Facies (8 Koziorożca), Terebellum (26 Koziorożca), Markab (23 Ryb), Scheat (ostatni stopień Ryb).

*


Istnieją życzeniowe i pobożne myśli, że afirmacje, albo obietnice składane, lub zamawiane na powyższych układach dadzą odpowiednie korzyści, rezultaty, mannę z nieba. Niestety, bardzo często pełnia czy nów związana z powyższymi gwiazdami, albo układami może nie przynosić odpowiedniego rezultatu. Gdyby tak było, większość takich próśb wiązałaby się z odnoszeniem korzyści. Tym niemniej, można próbować konstruować dobroczynne układy dla Księżyca. Czego możemy zatem sobie dla naszego Księżyca podczas różnych celebracji, elekcji, czy próśb życzyć? Poniżej zalecenia:

 • aplikacyjny stosunek do benefików (Wenus, Jowisza), względnie do planety, która nas interesuje w kontekście danego tematu, czy przedmiotu (np Księżyc/Merkury gdy chcemy handlować, Księżyc/Wenus gdy chcemy zajmować się sztuką, Księżyc/Neptun gdy chcemy rozwijać się medialnie, przy czym słowo to może mieć dwuznaczne zastosowanie)
 • dobry aspekt Księżyca i Słońca (trygon, sekstyl)
 • dobry znak Księżyca (Byk, Rak), Księżyc przebywający w domicylu lub wywyższeniu Wenus czy Jowisza (pozostały Ryby, ew. Waga i Strzelec)
 • Księżyc rosnący
 • Księżyc w znaku opozycyjnym do narządu operowanego (np dla głowy Księżyc w Wadze, dla serca Księżyc w Wodniku, itd)
 • Księżyc w znaku płodnym (Rak, Skorpion dopuszczająco, Ryby, względnie Byk), jeśli dotyczy on małżeństwa, które chce mieć dzieci
 • Księżyc w dobrym aspekcie do Saturna dobrze wpływa na siew, wspierany dobrymi aspektami ze znaków ziemskich (Byka, Panny, Koziorożca) również jest wskazany (za: Introductorium Astronomie Michała Falkenera; możliwość zapoznania się i kupna TUTAJ); dobre aspekty z Merkurym wskazane są do handlu i spraw rachunkowych, z Wenus dla przyjemności i zabaw, ze Słońcem do załatwiania spraw z wpływowymi osobami, z Jowiszem do spraw związanych z twórczością i sprawami prawnymi (Falkener, tamże)
 • koniunkcje Księżyca z gwiazdami uznawanymi za dobroczynne, albo przynajmniej spełniające pewne funkcje przy starcie (dynamika, moc, splendor, itd), które można wykorzystać: Alpheratz (ok 14 Barana), Aldebaran (10 Bliźniąt), Rigel (17 Bliźniąt), Capella (22 Bliźniąt), Syriusz (14 Raka – uwaga, blisko też gwiazda Canopus), Pollux (23 Raka), Regulus (początek Panny), Spika (23 Wagi), Acrux i Alphecca (12 Skorpiona), Bungula (29 Skorpiona), Wega (15 Koziorożca), Albireo (1 Wodnika), Sadalsuud (23 Wodnika), Fomalhaut (4 Ryb), Archenar (15 Ryb)
 • część dobroczynnych wskazówek można odnaleźć w książce Michała Falkenera  Introductorium Astronomiewydanej nakładem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, przekład i opracowanie: Sylwia Konarska – Zimnicka, opracowanie i redakcja: Piotr Piotrowski; moją szczególną uwagę zwrócił fragment reguł astrologii elekcyjnej dotyczącej siewu, sadzenia drzew i uprawy ogrodu (s. 147); warte uwagi są wybory działań oparte na astrologii lunarnej, znajdujące się na s. 148 – 151


ASTROLOGIA KSIĘŻYCOWA:


Przed przeczytaniem poniższych prognoz polecam również zapoznanie się z -> TYM TEKSTEM.

1 sierpnia 2019 r. – nów na ósmym stopniu Lwa. W zasadzie wschód Słońca w nowiu, przynajmniej dla części Polski, jej zachodniej części. Zlokalizowany na gwiazdach Południowy i Północny Osioł. Są to gwiazdki o gwałtownej naturze znajdujące się w gwiazdozbiorze Raka. Znajomość tych gwiazd jest słabo dokumentowana w czasopismach, na blogach, dlatego każda informacja może być ubogacająca. Jest to dzień kończący retrogradację Merkurego, ale nie bądźcie naiwni i nie otwierajcie żadnej elekcji i żadnego przedsięwzięcia, bo Merkury zachowuje się jakby dopiero co wstał z łóżka. Chyba, że sprawa czy firma nie potrzebuje precyzji i dokładności – wówczas wielodniowy aspekt Słońca do Jowisza jest wspomagający.

15 sierpnia 2019 r. – pełnia na 22 stopniu Wodnika z bardzo mocnym udziałem Wenus. Naiwni, którzy myślą, że należy inwestować w wenusjańskie pomysły. To należało czynić 13 i 14 sierpnia, jeszcze gdy Księżyc był przed pełnią, a Wenus dostojnie przechodziła przez tarczę Słońca. Nazywamy takie wzmocnienie cazimi. Często obserwowałem cazimi w horoskopach zarówno wydarzeniowych jak i urodzeniowych. Planety rzeczywiście wychodziły w większości takich prób niezwykle wzmocnione. Więc jeśli ktoś uznaje, że 15 sierpnia to czas na miłosne, dyplomatyczne czy harmonijne oświecenia, trochę się spóźnił.

30 sierpnia 2019 r. – nów na siódmym stopniu Panny, dla niektórych miejscowości na zenicie. Bliski aspekt z Marsem. Biorąc pod uwagę koniunkcję Merkurego z królewską gwiazdą Regulus i na trygon do Urana, jak też dłuższy trygon do Saturna, dobre rozplanowanie dnia może spowodować, że wiele inicjatyw może się udać rozpocząć. Preferowane aktywizacje potrzebujące znaczącej siły Merkurego, projekty intelektualne, badawcze lecz również naukowe, czy dieta. Co charakterystyczne dla wielu projektów na nowiu, trzeba chuchać na zimne.

14 września 2019 r. – pełnia na dwudziestym pierwszym stopniu Ryb. Towarzyszy jej koniunkcja Merkurego i Wenus na ostatnim stopniu Panny. Zważywszy na pozycję Neptuna i separujący od niego nów, wydaje się że jest to moment, od którego można się zabrać za relacje i związki, ale dzień później, gdy Księżyc wejdzie do znaku Barana i utworzy opozycję do tej koniunkcji, która już się przemieści do Wagi. Czyli – przed pełnią oprócz standardowego napięcia zbyt dużo analiz, samozadręczania lub nieśmiałości, w sosie idealizmu lub lęku. Po pełni, zwłaszcza później, wygląda to lepiej. No i uwaga na oszustwa, miłe i słodkie – opozycja Marsa i Neptuna Was pozdrawia!

28 września 2019 r. – nów na piątym stopniu w znaku Wagi, od wielu dni silna obsada znaku Wagi. Towarzyszy jej sekstyl Wenus do Jowisza. Biorąc pod uwagę wiele charakterystycznych dla nowi i pełni poprawek, ładny i sprzyjający dzień.

13 października 2019 r. – przed północą Księżyc w pełni, w dwudziestym stopniu Barana. Blisko konstelacji Wieloryba, a na dodatek jeszcze kwadratury do Plutona. Astrologowie będą mieli używanie i napiszą coś o bombach, o zagrożeniach, a jeśli dobrze kojarzę, miała być obietnica wyborów tego dnia. Może i szkoda, byłaby wysoka frekwencja, a mógłby temu towarzyszyć jeszcze jakiś bardzo silny stan emocjonalny. Niekoniecznie wiążący się z kolejnymi tragediami i dramatami, choć dla aspektowań Plutona poszukujemy ich na siłę.

28 października 2019 r. – czwarty stopień Skorpiona, to miejsce nowiu, który utworzy się tego dnia. Złączenie to w efektowny sposób będzie stanowiło opozycję dla Urana. Jakoś tak specyficznie się złączyło, że zarówno 13. jak i 28. października są ekstraktem wszystkich strachów, lęków i wydarzeń trudnych. Tego dnia uściślona też kwadratura Marsa do Saturna. Gdyby ogłaszać konkurs na straszenie czytelników złymi układami na niebie, te połączenia wygrywają wszelakie konkursy. Skorpion, Uran, Mars do Saturna? Uff. Pozamykać klamki, medytować, pisać, robić dobre jedzenie?

12 listopada 2019 r. – pełnia na dziewiętnastym stopniu Byka. Poszukiwanie złotego runa trwa, towarzyszy temu sektyl Marsa z Jowiszem. Dużo harmonijnych aspektów z Saturnem, Neptunem i Plutonem. To brzmi niczym sielski odpoczynek po październiku. Chociaż naturalnie są pewne krainy, w których na spokój nie można sobie pozwolić nigdy. Bieda i wojna nie mają zrozumienia nawet dla najlepszych układów planetarnych.

26 listopada 2019 r. – nów na czwartym stopniu Strzelca. Ostatnie pozytywne podrygi, gdy trzeba będzie wylądować i zweryfikować swoje plany i marzenia. Ostatni moment, gdy idealizm jeszcze nie wyparował i czeka na coś miłego w porannych godzinach dwa dni później, na koniunkcji Księżyca z Jowiszem.

12 grudnia 2019 r. – pełnia na dwudziestym stopniu Bliźniąt. Dzień jak kopniak energetyczny, bo to pełnia na Bellatrix, reprezentującej amazonkę. Na stosunki z ludźmi preferowany jest styl oficjalny i dążący do celu. Wenus okadrowana Saturnem i Plutonem.

26 grudnia 2019 r. – nów na czwartym stopniu Koziorożca. Koniunkcja z Jowiszem. Idealna okazja by „rozbić bank”, ale tak naprawdę mogą to być zbyt duże oczekiwania i zbyt wielkosiężne projekty. Jeśli można coś doradzić w takich momentach, wskazane jest spisywanie i wyciąganie z własnych pomysłów tego, co najlepsze, ze świadomością, że większość z tych planów trzeba i tak będzie obciąć.

10 stycznia 2020 r. – słynna koniunkcja Saturna z Plutonem w znaku Koziorożca prawie już uściślona. Towarzyszy jej pełnia Księżyca na dwudziestym stopniu Raka. Podminowanie duże, skoro znajduje się ona blisko tych właśnie planet. Najsilniejsi gracze mają okazję, by sporo wygrać. Wbrew pozorom czas poprzedzający nie ma w sobie tej gęstości i zawiesistości, jak np w październiku 2019 r.

24 stycznia 2020 r. – Saturn minął Plutona. Czwarty stopień Wodnika w nowiu. Jest ruch. Wenus skrzyżowała się z Marsem i zmierza do Neptuna, nów z Uranem. Możemy być świadkiem deeskalacji lub wyjaśnienia kilku – kilkunastu dni, które miały miejsce przed tą datą. Już astrologowie się o to postarają!

9 lutego 2020 r. – pełnia na dwudziestym stopniu Lwa. Wszystkie dziesięć planet w ruchu prostym! Zjawisko stosunkowo rzadkie. Dużo ognia i Księżyc na pysku Lwa. Nie wypada mówić zbyt dużo, bo to się nie zawsze opłaci. Mars na żądle Skorpiona.

– — –

Napisano: w dniu 20/08/2017, zmodyfikowano 22/07/2019

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

> ASTROLOG SZCZECIN < Wykorzystano program astrologiczny Urania, autorstwa Bogdana Krusińskiego

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

Wykorzystany obrazek z darmowej bazy Pixabay: https://pixabay.com/pl/kahl-ksi%C4%99%C5%BCyc-ludzi-grupy-68145

– — –

5 thoughts on “ASTROLOGIA KSIĘŻYCA”

 1. chciałabym się odnieść do :
  „01 września 2016 – nów w Pannie (9 stopień – wpływy Alioth) w kwadraturze do Saturna i kwadraturze do Neptuna, czas wyjątkowo niekorzystny, dodatkowo zjawisku towarzyszy ZAĆMIENIE!”
  Mam w 9 stopniu Panny wenus dodatkowo w koniunkcji do słońca.
  Nie zauważyłam niczego strasznego, to zaćmienie nie wpłyneło na mnie. Chodź teraz po przeczytaniu tego posta zastanawiam się co może się złego wydarzyć. Czy zaćmienie zawsze zawsze niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwa ?

  1. Ten czas już minął. Zaćmienia lubią wskazywać na pewne inicjatywy, które są niezauważalne, a ich efekty wychodzą po latach. Przykładowo: Jerzy Janowicz miał zaćmienie na swoim Słońcu (albo Księżycu?) urodzeniowym. Nagle się objawił, zaczął dużo wygrywać, stał się królem świata, by po roku… zgasnąć. Być może jest to sygnał, że w sferze Wenus (warto spojrzeć, co ona robi, czym rządzi, za co odpowiada), wydarzyły się sprawy, które do dziś jeszcze nie zostały zauważone?

  1. Dziękuję. Jestem skromnym śmiertelnikiem, a za zauważony błąd w tekście jestem wdzięczny. Przy okazji poprawię, pozdrawiam 🙂

 2. Wspaniale Pan pisze, bardzo jest wszystko pouczające dla mnie jako skryto-astrologa w procesie ciągłego ksztalcenia. Dziękuję. Tranzyty Urana przez Byka i moje stellium , Plutona przez moj 12 dom – Koziorozca aktualnie zaczynają mnie wywalac z kolein funkcjonowania. Jeszcze tylko Pluton nie przeszedl mi przez Ascendent – to moze byc dramatyczne. Zna Pan osoby z takim doświadczeniem?
  ( Slonce 5 Blizniat, asc 4 Wodnika, Mc 4 strzelca, Księzyc, SN, Jowisz, Pallas, Merkury, Wenus i Vesta 11-29 Byka, Saturn 29 Raka, Mars 5 Lwa, pluton 8 Wagi, Uran 3 Skorpiona, Neptun 11 Strzelca)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *