Astrologia jako mandala przesunięć. Lew.

Witam Państwa ! W tym wpisie skupię się na bardzo kreatywnej i zmuszającej do treningu intelektualnego zabawie w „znaki w znakach” (istnieje też wersja gry: „domy w domach”). Jest to bardzo fajna zachęta do studiowania astrologii, ale też tworzenia różnorakich wariacji.

Przykładowo – kim jest dla Wodnika Skorpion ? Wodnik jest jedenastym znakiem na kole (11.) podczas gdy Skorpion jest ósmym (8.). Zatem Wodnik jest dla Skorpiona czwartym przystankiem w jego rozwoju (8., 9., 10. i 11. – czwarty w kolejności), podczas gdy Skorpion jest dla Wodnika przejściem dziesiątym (analogicznie, ale tym razem rozpoczynamy od 11., idąc w kierunku 12., 1. i dalej do 8.). „Czwórka” i „dziesiątka” mają tutaj osobne znaczenia, są to: Rak i Koziorożec. Zatem Wodnik dla Skorpiona spełnia rolę Raka, natomiast Skorpion dla Wodnika jest Koziorożcem. Rolą Raka jest kształtować tożsamość emocjonalną w rodzinie albo bliskim otoczeniu i ją chronić (władca Raka – Księżyc, często utożsamiany z dzieckiem), natomiast funkcją Koziorożca jest ustanawiać życie jednostki w strukturze i wymagać od jej działań celowości (władca Saturn – odpowiedzialność i podsumowywanie doświadczeń). Wodnik jest emanacją wolności i ideowości dla Skorpiona, którego głównym walorem jest poświęcanie się. Nie ulega wątpliwości, że etap poświęcania się (VIII) nabiera tożsamości i strukturyzuje się w grupie, ideałach, przestrzeni wolnej dyskusji (XI). W Wodniku Skorpion czuje się bezpiecznie (Wodnik jest dla niego „Rakiem”). A jak się ma do tego sytuacja odwrotna ? Skorpion jest dla Wodnika etapem zatrzymania się na celowości jego zachowań i idei. Wodnik poprzez Skorpiona uczy się, że wszelkie utrata życia (energia Plutona – władcy Skorpiona), albo transformacja, charakterystyczna dla (VIII) uwiarygadnia piewcę ideałów i wolności (XI) i staje się dla niego celem. W jednym przypadku więc Wodnik umiejętnie rozwija wrażliwość ziarna skorpionicznego poświęcenia, stwarzając glebę dla idei, w drugim więc przypadku Skorpion umiejętnie stosuje idee Wodnika, wymagając stanów ekstremalnych, aby udowodnić swoje powołanie i cel działania (X). Co ciekawe, władca Wodnika Uran jest w Skorpionie wywyższony, natomiast Pluton jest w Wodniku według niektórych przekazów w upadku.

„Eksperymenty” dotyczące przesunięć stosuje np prof. Leszek Weres. W tym znaczeniu „znaki zodiaku” oraz „domy” nie są luźnymi znaczeniami, a elementami mandali, dwunastoelementowego etapu – koła. Każde przejście jest odniesieniem do pozostałych jedenastu elementów. Oto „puste” koło, z dwunastoma znakami i domami horoskopowymi:

Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, oraz Ryby. Dwanaście symetrycznych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Oraz, w środku nich, dwanaście domów, najczęściej nierównych względem siebie. Także wzajemnie determinujących się. Mnóstwo znaczeń. Multiplikacja pomysłów interpretacyjnych. Ale zawsze te same reguły. Oraz umiejętność jednoczesnego kojarzenia cech, archetypów, zalet, wad, osobliwości, dramatów, oraz przejść danego znaku. Poparta pomysłowością, pasją oraz niezrażaniem się w błądzeniu. To jest właśnie „astrologia”.

Rozumując w ten sposób widzimy, iż znaczenie dowolnego „znaku” nie jest li tylko „znakiem jako znakiem”. Powiada się np, że Lew jest „dumny”, „twórczy”, „kreatywny”, „seksualny”, oraz „dominujący”. Ale czymże jest Lew w dynamicznym „kole przejść” ? Skąd się te jego cechy wzięły ? Możemy wykonać symboliczną „Mandalę Tworzenia”. Oto jej skrócony wzór w tabelce.

ZNAK

ROLA LWA DLA ZNAKU

ZASADA

BARAN

PIĄTY (LEW)

Czyste wyrażanie (Baran) siebie (Lew).

BYK

CZWARTY (RAK)

Lew jako wyrażanie podziwu i więzi (Rak) dla tego, co się posiada (Byk).

BLIŹNIĘTA

TRZECI (BLIŹNIĘTA)

Lew jako ognista emanacja informacji (podwójny Bliźniak).

RAK

DRUGI (BYK)

Entuzjazm Lwa jako stabilizator (Byk) emocjonalności (Raka).

LEW

PIERWSZY (BARAN)

Lew jako nieskrępowany instynkt (Baran) twórczości.

PANNA

DWUNASTY (RYBY)

Spontaniczność Lwa jako rozmycie (Ryby) zasadniczości, oraz sposobów radzenia sobie z kryzysami (Panna).

WAGA

JEDENASTY (WODNIK)

Egocentryzm Lwa jako wolność (Wodnik) wobec niepewności, po której stronie barykady relacji stanąć (Waga).

SKORPION

DZIESIĄTY (KOZIOROŻEC)

Wyrażanie się Lwa w pełnej krasie jako celowość (Koziorożec) zabiegów i przeżyć emocjonalnych (Skorpion).

STRZELEC

DZIEWIĄTY (STRZELEC)

Spektakl Lwa jako wiarygodność przekazu wiedzy (podwójny Strzelec)

KOZIOROŻEC

ÓSMY (SKORPION)

Lew jako próba przebicia swojej własnej osoby w strukturach społecznych (Koziorożec) w celu zdobycia władzy (Skorpion)

WODNIK

SIÓDMY (WAGA)

Lew jako prawdziwość istnienia wobec prób życia po swojemu (Wodnik), bez wchodzenia w relacje z innymi osobami (Waga).

RYBY

SZÓSTY (PANNA)

Lew jako ognista rozpacz (Ryby) na skutek kryzysu (Panna).


Lew jest drugim znakiem od Raka
. Możemy myśleć o Lwie – Raku na sto sposobów. Po pierwsze – Lew swoją kreatywną, zewnętrzną twórczością stabilizuje i umacnia tożsamość (wewnętrzny kompas poczucia siebie) Raka. Rak „stworzył” swoje emocje, Lew je podbudowuje owocami w postaci wyrażania ich. Rak jest symbolicznym „Baranem” (pierwszy znak w kole astrologicznym) emocjonalnym – inicjuje „czucie” samego siebie. Lew jest symbolicznym „Bykiem” (drugi znak po Baranie) emocjonalnym – próbuje zachować to, co przeżył (czyli opisać swoje przeżycia za pomocą wartościowania, chwalenia się, itp). Gdybyśmy poszli jeszcze dalej, do Panny (trzeci znak), okazałoby się, że znak Panny jest informatorem dotyczącym życia emocjonalnego i tożsamości (Raka-Lwa). A szczególnie odbywa się panniaste informowanie to w środowisku pracy, oraz w wyniku chorób. Dzieje się tak, ponieważ złe funkcjonowanie własnej tożsamości (np chęć ukrycia siebie – Lew zrepresjonowany, albo chęć zdominowania innych – Lew samowolny) może wywołać nerwicę u siebie (niechęć do stawiania czoła problematycznym sytuacjom), albo nerwicę u innych (unikanie, nieszczerość wobec „Lwa”, plotki), która często wywołuje właśnie somatyczne objawy.Rozwińmy wartości, które wpisałem w tabelce, tłumacząc spójną koncepcję, w której „żaden znak i obszar nie działa jako czysta wartość, ale jako pewien etap rozwoju, albo jak kto woli – zmienna zależna od innych zmiennych”. Rozpocznijmy podróż od Raka, poruszając się do tyłu koła horoskopowego, żeby dać się Lwu „rozwijać”. Ten zaś będzie coraz dalszym etapem, im bardziej będziemy cofać znaki zodiaku do tyłu (Rak, Bliźnięta, Byk, itd…).

Rak „lubi” zakładać rodzinę, a Lew jest kontynuatorem w postaci „dzieci” (inicjacja-kontynuacja). Panna zaś wychowuje potomstwo (nawyki, higiena, rytm życia, obowiązki). Panna jako żywioł zmienny zdaje sobie sprawę, że folgowanie własnym zachciankom (Lew) często przynosi złe efekty, rodząc np bezrefleksyjny upór (Lew jako żywioł stały) kosztem nauki (Panna jako żywioł zmienny). A ponieważ Lew jest znakiem ognistym, a Panna ziemskim, zatem upór sygnalizowany jest częstym rykiem dziecka (zwanym płaczem histerycznym), podczas celem są konkretne rezultaty wychowawcze. Idźmy dalej.

Lew jest trzecim znakiem od Bliźniąt. Bliźnięta to informacja, powtarzanie, nauka. Lew jest symbolicznymi „Bliźniętami” dla Bliźniąt. Jak to rozumieć ? Otóż, kreatywność i twórczość to nic innego jak wykorzystywanie informacji i żonglowanie nimi. Ale, ponieważ Lew jest ogniem, a Bliźniaki powietrzem, to do symboliki przetwarzania, charakterystycznej dla powietrza, dochodzi symbolika czucia oraz przeżywania wewnętrznego (ogień). Dlatego też Lew lubi przemawiać z pełnym zaangażowaniem, a jego głos (wiedza) płynie prosto z serca.

Lew jest czwartym znakiem od Byka. Byk posiada, konkretyzuje, dąży i spełnia. Lew jest symbolicznym „Rakiem” dla Byka. Czyli opakowuje to, co już posiada Byk (a ten, jak wiadomo – może posiadać i ziemię, pieniądz, ale również talenty artystyczne, oraz wytrwałość charakteru). Lew jest emocjonalnymi narodzinami (Rak) własności Byka. Lew jest ogniem, Byk jest ziemią, Rak jest wodą. Lew wyraża euforycznie stany emocjonalne (Rak), które są związane z konkretnymi owocami swojej działalności (Byk). Lew również chroni swoje „ziemskie zbiory”, utożsamiając się z nimi (czując więź). Dlatego też wszelkie uderzenie w wartości Lwa jest odczuwane przez niego boleśnie. Ponieważ on w swoim uporze chroni (Rak) to, co już posiada (Byk). Ale bycie  żywiołem ognistym nie ogranicza go do tej ochrony, on musi aktywnie uczestniczyć całym sobą. Bycie sobą to nic innego w modelu Byk-Rak=Lew jak wyrażanie (Lew) bliskich emocji (Rak) na temat tego, co się posiada i co jest ważne (Byk).

Lew jest piątym znakiem od Barana. Równanie jest proste. Lew jest po prostu sobą jako piąty znak kardynalny liczony od Barana (czyli Lew). Warto zauważyć, że Słońce, władca Lwa, jest w egzaltacji w znaku Barana. Świadczy to o tym, że obydwa znaki dobrze się uzupełniają w wyrażaniu siebie. Trygon ognisty douzupełnia oczywiście Strzelec.

Lew jest szóstym znakiem od Ryb. Tutaj zaczynają się schody. Lew jest symboliczną „Panną” dla Ryb. Czym są archetypowe Ryby ? Unikaniem, rozmyciem, znikaniem w tłumie. Czym jest archetypowy Lew ? Pewnym antagonistą, ponieważ nie lubi zanikać, kosztem błyszczenia wśród innych. Wspólną cechą znaków jest bez wątpienia silna emocjonalność i wrażliwośćAle Ryby pływają wewnątrz tej emocjonalności, czasami się w niej rozpuszczając, podczas gdy Lew staje się pragmatykiem (Panna) i jąwykorzystuje. Możemy spojrzeć na to jeszcze inaczej – Lew jako stan emocjonalny (żywość, kreatywność, obecność wśród innych) jest diagnostą (Panna) tego, co człowiek robi ze swoją chaotycznością, podświadomością. Głębokie, niewidzialne stany psychiczne (charakterystyczne dla Ryb i XII sektoru) można przynajmniej częściowo rozpoznać właśnie w emanacji Lwa. Jeśli człowiek się wycofuje, albo unika mówienia o sobie (uszkodzony, słaby etap Lwa), wówczas diagnoza jego podświadomości (Panna-Ryby) wskazuje, że ma jego niewidzialna część zdobywa przewagę nad nim. Prawdopodobnie dlatego Ryby, a zwłaszcza XII sektor jest nazywany „ukrytymi wrogami”. Ukrytym wrogiem mogą być również nienazwane stany emocjonalne.

Lew jest siódmym znakiem od Wodnika. Jest więc symboliczną „Wagą” dla Wodnika. Tłumaczenie tego etapu jest mało zawiłe. Wodnik w swoim dążeniu do wolności zapomina o … innych. Jest egoistą (Baranem egzystencjalnym, żeby trafniej to ująć). Nagle pojawia się światło i emanacja twórczości, kreatywności i seksualności w postaci Lwa. Dla niektórych Wodników brzmi to całkiem atrakcyjnie. Słońce w upadku w znaku Wodnika, a we władzy u Lwa ma tu podwójne znaczenie. Wskazuje światło Wodnikowi – dopóki nie zdobędzie odwagi w kontakcie ze światem (atrybut Wagi) i nie spróbuje dojrzeć do tego, że i jemu należy się uwaga (resentyment upadku Słońca), dopóty będzie platońskim cieniem, tułającym się bezcelowo i oglądającym jaskiniowe obrazy.

Lew jest ósmym znakiem od Koziorożca. To dość bolesna transformacja, bowiem jest on „Skorpionem”. Skorpion żąda od Koziorożca rozbicia funkcji społecznej na rzecz bycia sobą (Lew). Umiejętnością Skorpiona jest emocjonalna bitwa pomiędzy nim, a otoczeniem. Lew jako wyrażanie siebie jest próbą sprzedania swojej kreatywności i emocjonalności (Skorpion) określonym strukturom społecznym. Koziorożec w Lwie znajduje moc kontroli (Skorpion). Pełniona funkcja (Koziorożec) w połączeniu z własnymi pomysłami (Lew) mają dać kontrolę (Skorpion) nad innymi ludźmi. Saturn w połączeniu ze Słońcem daje częstokroć silnego szefa. Może właśnie tutaj ujawnia się ten skorpioniczny rys, z uwzględnieniem odnalezienia roli Słońca (obok nadzorującego Saturna?)

Lew jest dziewiątym znakiem od Strzelca. To optymistyczna para. Dla Strzelca najzwyczajniej Lew jest „Strzelcem”. Siła wyrazu i spektakl wokół siebie (V) częstokroć wzmacniają przekaz nauki, wiedzy, albo wizję (IX + IX).

Lew jest dziesiątym znakiem od Skorpiona. Tu jest wyzwanie. Dla Skorpiona Lew jest „Koziorożcem”. Zatem i celem, szczytem. Koziorożec wymaga od Skorpiona ujawnienia siebie (Lew). Ujawnienie swojej dumy, kreatywności, oraz seksualnych motywacji (Lew) jest dla Skorpiona szczytem działania. Można to obrócić jeszcze inaczej – Lew wymaga od Skorpiona tego, by jego cele skrystalizowały się w postaci … swobodnej ekspozycji swoich uczuć. Skorpion do tej pory stosował reguły transakcji i podchody, Lew uczy go, że pełne zastosowanie tych zagrań psychicznych ma na celu podbijanie rzeczywistości swoją własną osobą. Mówiąc wulgarnie, etap manipulacji emocjonalnej (Skorpion) kończy się z chwilą zwrócenia uwagi na siebie, albo konsumpcją aktu seksualnego (Lew).

Lew jest jedenastym znakiem od Wagi. Dla Wagi Lew jest „Wodnikiem”. Waga z natury nie potrafi się zdecydować, rozprasza się. Słońce jest w Wadze wygnane. W Lwie emanuje pełną mocą. Lew jako „Wodnik” próbuje pokazać, że ideą Wagi powinno być odnalezienie swoich celów życiowych (marzeń) bez względu na innych. Zorientowanie na siebie i egocentryzm są uwolnieniem się dla rozchwiania wagowego.

Lew jest dwunastym znakiem od Panny. Dla Panny Lew jest „Rybami”. Panna miała wszystko krytycznie opracowane, w szczegółach. Interesowały ją przepisy i środki zaradcze na kryzys, albo prawidłowe funkcjonowanie. Lew wszystko nagle niszczy i rozmywa. Spontaniczność jest utopieniem rytmu, prezentacja siebie jest odstępstwem od zdrowego rozsądku, w końcu epatowanie swoimi historiami jest zaprzeczeniem i zaprzepaszczeniem życia w stylu „panniastym”. Swoją drogą Ryby są opozycyjne do znaku Panny, zatem Lew dla znaku Panny jawi się jako wypłynięcie na fale oceanu bez steru.

Na zakończenie warto zrobić dwa horoskopy w celu zobrazowania powyższej „gry”. Spróbujmy więc wyciągnąć kosmogramy dwóch Lwów (dla ułatwienia), dopasowując do Słońca znak Księżyca. Bedą to Kuba Wojewódzki, oraz Whitney Houston.

HOROSKOP WHITNEY HOUSTON (w celu powiększenia obrazka, proszę kliknąć nań):

HOROSKOP KUBY WOJEWÓDZKIEGO, źródło za blogiem P.P. (w celu powiększenia obrazka, proszę kliknąć nań):


Słońce obydwu analizowanych osób znajduje się oczywiście w Lwie, Księżyc jest u piosenkarki w Baranie, podczas gdy u telewizyjnego celebryty w Koziorożcu. Co ciekawe, u Whitney Houston możemy dostrzec trygon (niezamierzony podczas wyboru osób), natomiast u Kuby Wojewódzkiego figury pomiędzy światłami nie ma.

Słońce w Lwie jest u Houston wobec Księżyca etapem piątym (licząc od Barana do Lwa). Natomiast Słońce w Lwie u Kuby Wojewódzkiego jest etapem ósmym (licząc od Koziorożca do Lwa).  Na poziomie „rozumienia” swojej księżycowej natury (która jest impulsywna i energiczna, bo w znaku Barana) Houston reprezentuje energie Lwa (pełna manifestacja i realizacja potrzeb podświadomych). Natomiast u Wojewódzkiego Księżyc w Koziorożcu (chłodny, realistyczny) jest rozpatrywany przez centrum świadomości w sposób skorpioniczny (ósmy). Zgodnie z wcześniejszym kluczem (tabelką) zastosowaną do Lwa, umiejętność transformowania (ósmy etap) swojego poczucia wartości i bezpieczeństwa (ambiwalentny Księżyc w Koziorożcu) toczy się poprzez efekciarską grę (Lew) z samym sobą i publicznością. U Whitney pierwiastki zajmowania się sobą są słabsze (zwraca uwagę mało obecna w życiu matka), celem jest scena i bezpośrednie prezentowanie się na niej (Baran-Lew). Oczywiście ten etap beztroski kończy się mało optymistycznie, scena „zjada” podświadomość, a narkotyki wyrastają na glebie beztroski (oraz wyboru błędnych partnerów życiowych – Pluton na DESC).

Oczywiście taka „rozbiórka” świateł w horoskopie jest zabawą, pewną formą redukcji. Astrolog podejmując takie metodologiczne łamigłówki musi sobie zdawać sprawę z tego, że oprócz „przesunięć” występują również aspekty bezpośrednie do planet. U Houston jest to akurat koniunkcja Jowisza z Księżycem. Jowisz jest równoczesnym władcą ASC (Ryby) i MC (Strzelec), Księżyc natomiast uruchamia V wierzchołek (twórczość, śpiewanie, radość). Kariera piosenkarki naznaczona poprzez śpiewającą matkę (władca X w koniunkcji z Księżycem), związana z ruchami kościelnymi: Baptystami i Zielonoświątkowcami (Strzelec znowu!) jest tu mocno wyeksponowana w horoskopie. Na dalszym zaś planie przenikliwi dostrzegą dużą nieakceptację wobec Whitney podczas dzieciństwa przez otoczenie i sąsiadów (Merkury koniunkcja Pluton na DESC).

Co do Kuby Wojewódzkiego, zauważalny jest silny kwadrat Księżyca do Marsa w Wadze, oraz jednoczesny silny trygon do Urana w Pannie. Przypominam, że cały czas mamy na uwadze „skorpioniczne” pierwiastki widoczne w przechodzeniu od Księżyca do Słońca. Otóż, Mars (współwładca Skorpiona) w domu pierwszym w znaku Wagi jest widoczny, ale jednocześnie słaby poprzez zadawanie „ciosów” w relacjach, albo stosunkach przyjacielskich (Rak na XI wierzchołku). Skupia się przez to nie na sobie (co „ego” robi ze swoimi priorytetami), a na innych (co inni robią, jak się zachowują), tocząc liczne pojedynki na złośliwości, inteligentne zagrania (typologia zdolności Urana). Przy okazji dochodzi świetny trick obronny w postaci szydzenia z siebie (władca ASC w 12 domu w Lwie) lub zagrań histeryczno – narcystycznych (Słońce w Lwie kwadrat Neptun).

Naturalnie, ilość kombinacji i wariacji w interpretacji jest nieskończenie wielka. Zasady astrologii często wydają się sprzeczne, ale koniec końców należy na coś się zdecydować. Najważniejszą cechą astrologii (Wodnik) nie jest jednak sztywność formuł (Koziorożec), bo ta chora ambicja spowoduje chaos i przytępienie intuicji (Koziorożec to Ryby dla Wodnika). Graalem astrologów jest przenikliwość i chęć dokopywania się do zachowań psychicznych (albo wydarzeń społecznych), które oddziałują na innych (Skorpion). Ponieważ są przysypane lękami i obsesjami poznawczo – emocjonalnymi (też Skorpion), Wodnik musi użyć fortelu i oczyścić je za pomocą prowokacji poznawczej. Efekt jest całkiem znośny, jedenasty sektor od Skorpiona to Panna. Ta zaś uznaje destrukcjonizm (Wodnik) jako dobry zabieg wobec trzymania się kurczowo pewnych obsesji (Skorpion).

Napisano:  od 21:30 – do 18:00 19-20/07/2011

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

Wykorzystano program astrologiczny Urania, autorstwa Bogdana Krusińskiego http://www.astrologia.pl/urania.html .

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

Comments

comments