Astrologia niejedno ma imię.

Witam Państwa! Swego czasu Ludwig Wittgenstein napisał „Traktat logiczno – filozoficzny„. Było to ambitne założenie mające na celu precyzyjne opisanie rzeczywistości poznawczej w sposób lingwistycznie osobliwy. Dzieło Wittgensteina przybrało postać ponumerowanych zdań, będących rozszerzeniem siedmiu tez źródłowych. Postanowiłem tak samo skonstruować i mój wpis, ponieważ uznałem, że temat, który chciałbym opisać, bardzo dobrze się do tego rodzaju konwencji (performance’u?) nadaje. Poza tym wierzę, że tego typu formuła budzi dość spore zainteresowanie (np. ten tekst), umiejętnie porządkując w myślach autora to, co chciałby on faktycznie wyrazić. Parafrazując słowa Wittgensteina chciałbym jeszcze dodać, że „o czym nie można mówić, o tym trzeba pisać”. * O ASTROLOGII I ASTROLOGACH   1. Astrologowie nie są środowiskiem jednorodnym poznawczo. Nie istnieje jedna zasadnicza metoda uprawy astrologii. 1.1. Astrologowie tradycyjni skupiają się na jednorodnej metodzie. Metodologia i profesja była rozwijane przez tysiąclecia, poprzez liczne recepcje, przekazy i studiowanie dzieł poprzedników. Prawdopodobnie więc Ptolemeusz, astrologowie arabscy i późniejsi astrologowie europejscy mają Czytaj dalej… ->