Horoskop Polski – analiza przeszłości i lata 2016-2018

Witam Państwa!

Horoskop III RP (wykres -> TUTAJ) bardzo często jest zestawiany w porównaniu do wersji z roku 963, 966 (co najmniej trzy wersje), 1918, czy 1944 roku. Każdy apologeta swojej wizji tworzy – słusznie – swoje koncepcje historyczne i wywody na to, że horoskop “działa”. Moim zdaniem, kosmogram z dnia 31.12.1989 roku, ustawiony na godzinę 00:00 na Warszawę, radzi sobie całkiem nieźle w przestrzeni prognostycznej, czego wyraz dawałem wielokrotnie. Najsugestywniejszym dowodem na skuteczność tego horoskopu było odkrycie przełomu na przestrzeni marca i kwietnia 2015 roku, kiedy nastąpił gwałtowny przechył nastrojów społecznych, co zaowocowało dojściem do władzy Andrzeja Dudy (wybory 24.05.2015r.), a następnie Prawa i Sprawiedliwości (wybory 25.10.2015r.).

W tekście z dnia 26 stycznia 2015, napisałem [-> TUTAJ]:
“Ano, obecne układy horoskopowe są DRAMATYCZNE. Tak jest i po prostu nie ma co z tym polemizować. Koniec i kropka. Na przestrzeni ostatnich 25 lat ze świecą w ręku takich szukać, chociaż trwajacy od 2012 roku pochód Plutona przez Słońce horoskopu i całą resztę planet, z towarzyszeniem Urana, swoje robi”.

Albo zaznaczyłem:
“Zaćmienie październikowe Księżyca (2014) w aspekcie do Saturna, zaćmienie kwietniowe Księżyca (2015) w aspekcie do Saturna, uściślenie progresji Księżyca do Saturna, lunariusz z Saturnem w tle i uściślanie słynnego już półkrzyża Uran – Pluton do Saturna. Żarty się po prostu skończyły. Także te żarty astrologów, którzy obiecują latami co roku odnowę w duchu moralnym, militarnym, ekonomicznym lub obyczajowym, gdzie tony wysokie mieszają się z tonami zaskakująco niskimi. Pięciokrotne wzruszenie Saturnem, w połączeniu z bliskością progresywnego Saturna względem MC kosmogramu kulturowego Polski, daje silne podstawy, że nie będziemy mieli do czynienia z bajeczkami, tylko potężnymi perturbacjami”.

W tekście z dnia 12 maja 2015 [-> TUTAJ], skupiam się na tym akapicie:
… po pierwsze w tym barwnym okresie czasu, w jakim żyjemy pojawia się przyzwolenie na bunt, po drugie, elementem bardzo silnie towarzyszącym jest coś w rodzaju – jakby to ładnie określić – zbiorowego zaćmienia umysłu.

Nie muszę dodawać, że uwaga ta powstała PRZED WYBORAMI PREZYDENCKIMI I PARLAMENTARNYMI, przed akcją 500+, przed awanturami związanymi z Trybunałem Konstytucyjnym [na ten temat napisałem TU]. O samym Trybunale rozpisałem się mało optymistycznie:
Wenus horoskopu Konstytucji nie jest miła i sympatyczna! Prędzej złośliwie oznajmia, że “to państwo nigdy nie miało struktur”, a prawo nigdy nikogo nie obchodziło. Skąd te smutne wnioski i ciężkie armaty? Wenus znajduje się na gwieździe, charakterystycznej prędzej dla wpływów emocjonalnych i pożądań kontrolnych, Antaresie. To nie jest “prawo”, tylko “kontrolowanie”, ale – czy aby na pewno prawa?

Zaznaczyłem przy okazji, że twór pt. Trybunał Konstytucyjny nie ma przed sobą specjalnie dobrej perspektywy, pisząc o nim m.in. takie słowa:

opozycja Jowisza do Urana nie wzięła się z sufitu i może powodować liczne komplikacje prawne. Konstatując okrutnie –państwo polskie przez ostatnie kilkaset lat otrzymało surową lekcję historyczną, która promuje kombinatorstwo, cynizm, omijanie prawa szerokim łukiem i kompletny brak honoru. Horoskop III RP i pośrednio horoskop Konstytucji, w dalszym ciągu utrzymują tą nihilistyczno – pesymistyczną metaforę. To państwo z prawnego punktu widzenia faktycznie istnieje tylko teoretycznie

*

HISTORIA POLSKI 1991 – 2014, wybrane zagadnienia astrologiczne

Co obiecuje dalszy scenariusz na horoskop III RP? Przyjrzyjmy się raz jeszcze temu horoskopowi wstecz, tworząc podbudowę pod nowe możliwości. Uwzględniłem kilka kluczowych wydarzeń w historii najnowszej, czyli, po kolei:

 1. Rząd Jana Olszewskiego, powołany do życia dnia 23.12.1991r. Jego zakończenie wiąże się z ostrym kryzysem politycznym, ale i sam styl rządzenia był traktowany w sposób odmienny od zdecydowanej większości innych gabinetów. Został odwołany przez Sejm w nocnym głosowaniu po północy 05.06.1992r. (co w publicystyce prawicowej otrzymało później miano nocy teczek), kilkanaście godzin po wykonaniu przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza uchwały Sejmu o ujawnieniu tajnych współpracownikówSłużby Bezpieczeństwa (tzw. lista Macierewicza).
 2. Konkordat ustanowiony między Watykanem a Polską (28.07.1993r.), ratyfikowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23.02.1998r.
 3. Historyczna wizyta Borysa Jelcyna i rozmowy z Lechem Wałęsą (24.08-26.08.1993r.), otwierające de facto drzwi (brak ostrego sprzeciwu Rosji) do NATO. Co prawda stanowisko Rosji uległo później zaostrzeniu, ale dalsze etapy (Partnerstwo dla Pokoju, deklaracja Billa Clintona, czy też szczyt NATO w Madrycie) doprowadziły do finalizacji traktatu akcesyjnego.
 4. Uchwalenie Konstytucji przez Zgromadzenie Narodowe (02.04.1997r.), referendum za przyjęciem Konstytucji (25.05.1997r.).
 5. Wejście Polski do NATO – 12.03.1999r.
 6. Wejście Polski do Unii Europejskiej – 01.05.2004r.
 7. Katastrofa lotnicza w Smoleńsku – 10.04.2010r.
 8. Afera podsłuchowa – 14.06.2014r.

Jakie układy dają się we znaki w powyższych propozycjach, akcentujące astrologiczne wpływy, kształtujące historię Polski?

AD 1. Gdy spoglądamy na datę związaną z powołaniem gabinetu Jana Olszewskiego, we znaki daje nam się przejście Neptuna przez Saturna, w szczególności zaś bliskość tego złączenia (26 minut kątowych). Połączenie w horoskopie III RP planet Saturna i Neptuna daje mętne podstawy funkcjonowania państwa (Saturn jest strukturą, Neptun jest podmywaniem i histerią, także nacechowaną nacjonalistycznie i nazbyt emocjonalnie), natomiast opozycja Jowisza i Urana daje specyficzne traktowanie prawa (“falandyzacja prawa”, obchodzenie prawa, precedensy powoływania TK i walki z TK). Obydwa sygnifikatory wspólne, czyli: koniunkcja Saturna i Neptuna + opozycja Jowisza i Urana, będą jeszcze dawać się we znaki w następnych kontekstach historycznych.

AD 2. Konkordat – bardzo dokładny (27 minut!) trygon Jowiszów III RP i momentu podpisania konkordatu. Jowisz III RP jest umiejscowiony w domu IX, w znaku Raka. Faktycznie, prawo (i również Trybunał Konstytucyjny, kompromis aborcyjny, związki partnerskie, majątek kościelny) jest bardzo silnie dyktowane przez kościół. Intrygujące, że ratyfikacja konkordatu odbyła się… również na dokładnych trygonach Jowisza (niecały stopień), chociaż od momentu złożenia podpisów do ratyfikacji minęło ponad 4 i pół roku (!).

AD 3. Droga do NATO została ułatwiona m.in. dzięki świetnemu trygonowi Jowisza do Księżyca. Co ciekawe, ten sam Jowisz utworzył dokładne kwadratury do osi IC – MC. Pozycja Jowisza wyznacza często wpływ związany z polityką zagraniczną. Być może nie bez znaczenia jest dokładny aspekt tranzytującego Marsa, związanego ze sprawami wojennymi i “otwartymi” wrogami, ale i współpracownikami, do Słońca III RP?

AD 4. Konstytucja zostaje uchwalona, gdy Saturn przechodzi przez Descendent III RP. Saturn jawi się jako fundament III RP (do spółki z Neptunem). Przejście Neptuna stało się przyczyną zaistnienia specyficznego rządu Jana Olszewskiego, kończącego się “nocą teczek” Antoniego Macierewicza, który podważył (albo i obnażył?) struktury państwa polskiego. Przejścia Saturna przez osie, albo jego wzmocnienia nobilitują i wzmacniają strukturę III RP (Konstytucja 1997), sam Saturn, atakowany innymi planetami, pokazuje próbę wywrócenia porządku. To miało miejsce w roku 1991 (Neptun przez Saturna: gabinet J. Olszewskiego), w roku 2014 (afera podsłuchowa, Uran kwadratura Saturn), czy w roku 2014/15 (liczne zaćmienia wobec Saturna, progresja Księżyca do Saturna). Niecałe dwa miesiące kwadratura Saturnów (jeden stopień) – obywatele Polski głosują w referendum za przyjęciem Konstytucji. Interesujące, że przy okazji zaćmienie z dnia 24 marca 1997r. aspektuje bezpośrednio oś Jowisz – Uran (czytaj: Jowisz uprzednio osłabiony anarchistycznymi wpływami Urana, jeszcze dodatkowo jest pod wpływami zaćmienia marcowego). Można powiedzieć, że Konstytucja 1997 jest pisana “na Saturnie”, a nie “na Jowiszu”. Nic dziwnego, że w horoskopie wejścia uchwały w życie, Saturn znajduje się na … zenicie Konstytucji (patrz TUTAJ). Sama Konstytucja jest “rozwalana” wpływami Urana i Plutona (wątek Trybunału Konstytucyjnego, już wcześniej poruszany!).

AD 5. Wejście Polski do NATO było poprzedzone długotrwałym przejściem Plutona przez Marsa III RP (transformacja siły). Intrygujące, że zjawisku towarzyszyło dyrekcyjne przejście pary Jowisz – Uran (mówiłem o kluczowej roli tej pary) przez oś IC – MC (bezpieczeństwo wewnętrzne – przyszłość). Ciekawą sprawą jest również tranzyt Urana do Księżyca i nade wszystko trygon Jowisza do Marsa. Wcześniej ten sam Jowisz wspomógł polską drogę do NATO.

AD 6. Wejście Polski do UE to trygon przechodzącego Jowisza do Słońca + opozycja Saturna do tegoż. Bardzo dokładne, mieszczące się w obrębie jednego stopnia. Bardzo dokładne aspektowania Jowisza odciskają się zatem na:

 • polskiej drodze do NATO (trygon do Księżyca, trygon do Marsa)
 • polskiej drodze do UE (trygon do Słońca)
 • polskim umowom z Watykanem (dwukrotne zaznaczenie pary Jowisz tr./Jowisz nat.)

AD 7. Katastrofa w Smoleńsku wiąże się z wieloma bardzo silnymi wpływami. Dziwnym trafem najbardziej akcentowane są wpływy Merkurego, kojarzonego z komunikacją (zarówno w sensie transportu, jak i umiejętności współpracy na płaszczyźnie rozmów i ustaleń). Ponownie dramatycznie uruchamia się “wypadkowa” para Jowisza i Urana, dotycząca destabilizacji związanego z domem IX (prawo, dalekie podróże, dyplomacja, religia). Wiemy, jak skończyły się animozje i chaos informacyjny. Jak zachowywał się Merkury? Jak zachowywała się para Jowisz-Uran?

 • progresywny Merkury wyszedł z retrogradacji dokładnie 25 marca 2010r.
 • charakterystyczna para opozycyjna (Jowisz-Uran) przechodzi dyrekcyjnie, w odległości niecałego stopnia, przez Merkurego, przy czym koniunkcję z nim tworzy od strony Urana (wypadki)
 • układ Jowisz-Uran horoskopu III RP jest dokładnie aspektowany przez tranzytującego Plutona

AD 8. Afera podsłuchowa, mająca liczne rozgałęzienia w postaci wielu nagrań, które stały się co najmniej pośrednią przyczyną “utopienia” koalicji PO-PSL, to przede wszystkim silne wpływy półkrzyża Uran-Pluton. Uran niszczył kwadraturą “fundament” III RP – Saturna, podczas gdy Pluton przechodził przez IC (również fundament, gniazdo, korzeń, potrzeba stabilizacji). W tym samym czasie Księżyc progresywny przechodził bardzo dokładnie przez Urana. Czyżby to oznaczało rozwalenie poczucia bezpieczeństwa i było zarzewiem irytacji społeczeństwa na istniejącą (PO-PSL) władzę? Całkiem możliwe, skoro ten sam Księżyc wchodził w progresywne układy, a dokładniej koniunkcję, na początku roku 2015. Najpierw był to Neptun, a później Saturn, towarzyszyły temu liczne zaćmienia a wiemy czym to się dokładnie skończyło – przejęciem rządów przez PiS!

*

Co widać TERAZ i W PRZYSZŁOŚCI?

tunel

 • 8 sierpnia 2016r. (czas przeszły), ale i jeszcze 12 listopada 2016r. (czas przyszły) Pluton przechodzi po raz ostatni przez Saturna III RP. Znak to, że okres transformacji, jak i tajemniczych wpływów, z pogranicza testowania siły fundamentów państwa, dalej trwa. Co ciekawe, 23 listopada 2016r. Jowisz podłącza się pod ten układ. Warto się przyjrzeć, czy zmianom wewnętrznym nie będzie towarzyszyć wpływ zagranicznej opinii (lub nacisków władz), ewentualnie, czy nie nastąpi wówczas eskalacja i ostatnia odsłona wojny pomiędzy Jowiszem (polityka zagraniczna) i Saturnem (polityka wewnętrzna), tak zasilanym i prowokowanym ostatnimi czasy przez tranzyt Plutona (niewidzialna siła, gra).

 

 • Końcówka października 2016r. – Mars dyrekcyjny wchodzi dokładnie w opozycyjną oś Jowisz – Uran (opozycja do Jowisza, uściślenie 28 października 2016r., koniunkcja z Uranem 28 lutego 2017r.). Mars/Jowisz to konflikt (ew. otwarcie nowych możliwości, także wojskowych) z zagranicą, może to być również akt przemocy związany z zagranicą (zamach?), jakaś misja wojskowa, albo problemy prawne. Mars na Uranie funduje zdarzenia nagłe i nieoczekiwane – czym to będzie dokładnie się zaznaczało, będziemy lepiej wiedzieć po zaistnieniu zjawiska. Warto wspomnieć, że Mars III RP pomiędzy połową października a listopadem 2016r. wykazuje wielki kryzys i dziwne przeobrażenia. Czym jest Mars III RP – zostawiam czytającym. Dodam gwoli ścisłości, że zaćmienie Słońca, mające miejsce w dniu 1 września 2016r., również silnie dotyka Marsa III RP. 

 

 • Listopad 2016r. – cofający się Neptun tworzy aspekt kwadratury do Marsa. Daje to efekt chaosu, zarówno jeśli chodzi o siłę wojskową kraju (znaczenie Marsa per se), ale też dziwne i irracjonalne strachy medialne (położenie Marsa w domu III i jego władanie domem VII). Dziwne decyzje i posunięcia, dziwne sojusze, lub pseudo wojny? Również w listopadzie 2016r. progresywny nów stoi na Wenus. Możliwe dwa scenariusze: stworzenie emocjonalnej narracji, której celem jest wskazanie, że przed naszem krajem czasy miodem i mlekiem płynące (wpływy Wenus i Neptuna uruchamiają się jednocześnie). Lub też podjęcie wątków ekonomiczno – materialnych, rodzaj miękkiej reformy mającej na celu uruchomienie dodatkowych zasobów państwa. Sprzedaż majątków? Nowe bony? Podniesienie atrakcyjności państwa? Niespodzianka? Nowe otwarcie? Nie jest to rzecz łatwa i prosta do ustalenia. Sprzyja wejście Jowisza na Ascendent, które ma miejsce na przełomie października i listopada. Ostatnie takie przejście Jowisza działo się podczas wyjątkowo pozytywnie ocenianego rządu Marka Belki. Towarzyszyło temu przejście Neptuna przez Księżyc, któremu towarzyszył dziwny rodzaj chaosu, przykładowo – premier próbował podać rząd do dymisji, którego nie przyjął prezydent Aleksander Kwaśniewski. Sam rząd miał też charakter rządu przejściowego, mniejszościowego i stał się podstawą chaosu, który miał miejsce kilkanaście miesięcy później (“koalicja” PO-PiS). Ciekawostką jest, że inne przejście Jowisza przez ASC wiąże się z przyjęciem tzw. “Małej Konstytucji” grudniowej z roku 1992r. Towarzyszył temu wydarzeniu, a jakże, Saturn (fundament!) przechodzący przez Księżyca III RP. Czy listopad 2016r. będzie próbą tworzenia nowego porządku prawnego, ale bardziej “miłego” dla obywateli? 

 

 • 9 maja 2017r.uściślenie kwadratury Urana do Merkurego. Wypadek? Nieporozumienie? Wydobycie się na światło jakiejś afery, albo przewartościowanie sceny komunikacyjnej? Aspekt będzie się powtarzał i uściślał w listopadzie 2017r. oraz lutym 2018r.

 

 • Połowa sierpnia 2017r.uściślenie kwadratury progresywnego Księżyca do Plutona. Silniejsze napięcia społeczne? 9 sierpnia również Mars w opozycji do Księżyca. Zwróćmy uwagę na okolice tego dnia, czy nie będzie to miało związku z eskalacją przemocy, jakąś falą agresji, lub naciskiem na państwo polskie (lub obywateli) z zewnątrz. Dodatkowym smaczkiem jest zaćmienie Księżyca w bliskiej opozycji do Księżyca III RP. Czy ludzie zgłupieją? Dadzą się ponieść emocjom? Czy będzie dużo, niekoniecznie słusznych, wystąpień publicznych? Księżyc będzie pod wpływem silnego zaćmienia w szczególności 31 stycznia 2018r. Afera “ośmiorniczkowa” to progresja Księżyca (nastroje społeczne) przez Urana (pójście w stronę nastrojów anarchistycznych i antysystemowych). Wybór partii stawiających na “konserwatywne wzorce” i “bezpieczeństwo socjalne” (złośliwi mówią o sojuszu komunistyczno-kościelnym) to progresja Księżyca z Saturnem i liczne konotacje Księżyc/Saturn. Czy zaćmienia Księżyca w dniach sierpniowych (2017) i styczniowych (2018) wywołają jakieś ogłupienie społeczeństwa? Czy będzie to związane z jakimś referendum, prowokacją polityczną, lub zaplanowaną akcją? Przekonamy się, tak jak przekonaliśmy się w kontekście zaćmień marcowo – kwietniowych (2015), albo październikowych (2005 – rozpad długo oczekiwanej koalicji rządowej POPiS i wieloletni konflikt na noże tych partii).

 

 • Kwiecień 2018r. – niezwykle ważne zjawisko, czyli przejście Saturna przez Słońce III RP. Gdy miała miejsce opozycja Saturna do Słońca (z trygonem Jowisza), weszliśmy do Unii Europejskiej. Gdy miało miejsce przejście Saturna przez Descendent III RP i kwadraturę Saturna do Słońca, w Polsce była głosowana i ratyfikowana Konstytucja. Ewidentnie widać, że Saturn tworzy konstruktywne formy, ale… czy to będzie coś dobrego, czy złego? To zależy od tego, jak traktowane są instytucje UE, czy formuła Konstytucji.

 

 • Czerwiec – lipiec 2018r., październik – listopad tegoż roku – Saturn mija newralgiczną oś Jowisz – Uran. Czy oznaczać to będzie zmianę prawa, próbę naprawienia czegoś? Saturn w opozycji do Jowisza jest czymś w rodzaju rozkroku, podejrzewałbym raczej, że państwo polskie będzie musiało wewnętrznie zmierzyć się z indolencją ostatnich 29 lat rządów poprzednich ekip politycznych. Możliwy ciężki kryzys, zapoczątkowany kwietniowymi wpływami Saturna. W zasadzie cały okres, rozpoczęty od kwietnia 2018r., wygląda trudno, chociaż z drugiej strony pamiętajmy, że Saturn jest “fundatorem” tego państwa.

*

Z uwagi na rozległość pracy, nie jestem w stanie ująć w niej wielu charakterystycznych spraw, jak:

 • horoskop PO (co dalej z tą partią)
 • horoskop PiS
 • horoskop Jarosława Kaczyńskiego
 • dalsze losy Trybunału Konstytucyjnego
 • horoskopy innych partii i polityków…

… tym niemniej, rozpad Platformy był już przewidywany znacznie wcześniej i był on już wywołany w tekście lipcowym, przypominam, że było to kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi [tekst dostępny -> TUTAJ]. Horoskopy PiSu i Jarosława Kaczyńskiego również były omawiane, ale wymagają korekty i aktualizacji na następne lata. Horoskopy innych ważnych polityków mogą również stać się celem interpretacji, ale to naturalnie wymaga znajomości ich dat i godzin urodzenia, co we współczesności nie jest zabiegiem łatwym (czytaj: astrologia nie cieszy się poważaniem, ponieważ wiele osób nie podaje swoich danych, z racji posądzenia o śmieszność).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Napisano: 22/09/2016

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie wolno kopiować treści, ani przekształcać w dowolny sposób bez zgody autora.

Jeśli interesuje Ciebie zamówienie horoskopu, albo rozmowa: KLIKNIJ TUTAJ

Trochę o sobie, dla zainteresowanych: TUTAJ

Użyto zdjęcia z serwisu Morguefile

Comments

comments

2 Comments

 1. Wojtek S. pisze:

  Świetny artykuł. Bardzo ciekawy dla każdego astrologa-zegarmistrza, który lubi znać astrologiczne uzasadnienie prognoz.
  Pisałeś o progresywnym zaćmieniu na Wenus III RP. Wenus to m.in. banki i system finansowy. Ponieważ ostatnio coraz więcej “frankowiczów” wygrywa w sądach z bankami, możliwe że politycy znów pokuszą się o rozwiązanie tego problemu. Zaćmienie to zmiana, więc być może dojdzie do oczyszczenia sytuacji w tej kwestii.
  Może to być też zmiana wymuszona, ponieważ za kilka tygodni prawdopodobnie upadnie Deutsche Bank, który goni już resztkami sił. Taki kryzys finansowy byłby bardzo niekorzystny dla polskiej waluty, która mogłaby się znacznie osłabić. A frank po 4,5 złotego to próg bólu dla polskich kredytobiorców.

 2. Velvo pisze:

  Szkoda, że w swej analizie nie poruszył Pan wątku, ataku fundamentalistów katolickich na
  świeckość państwa. Po ostatnich wydarzeniach w sejmie, gdzie już praktycznie przegłosowano, wręcz inkwizycyjną ustawę antyaborcyjną, można mieć już pełną jasność w jakim kierunku idzie nasze państwo. Myślę, że nastąpi eskalacja klerykalizmu, we wszystkich dziedzinach życia.Polacy otumanieni i zastraszeni nie będą się buntować.Zresztą
  kto tu ma się buntować? Starych nikt już nie słucha, a poglądy młodych(przed trzydziestką), są zbliżone do do skrajnej prawicy. Trzydzieści lat religii w szkołach zrobiło swoje. Kler wiedział co robi.
  Ma Pan rację, Polacy są ogłupieni, otumanieni religią.Nam nie trzeba żadnych Talibów z eksportu , my już mamy swoich, własnych. Już nie pierwszy raz, demokracja popełniła samobójstwo, bo jak mawiają: demokratycznie można kogoś wysłać na szubienicę. Polaków jak widać doświadczenia z czasów komuny niczego nie nauczyły(chyba po za cwaniactwem). A ściślej mówiąc wiedza, o czasach komuny i jej skutkach została zbyt szybko zapomniana.

Zobacz inne wpisy